1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Wiadomości turystyczne

PTTK zaprasza turystów i krajoznawców 27 stycznia 2014 r. o godz. 17.00 na prelekcję prof. UG dr hab. Tadeusza Palmowskiego. Temat: „Delta Dunaju". Prelekcji wysłuchać będzie można w budynku Instytutu Oceanografii w Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 46 (aula 0).
Delta Dunaju to największy obszar podmokły Europy, to także prawdziwy labirynt koryt, kanałów, kanalików, trzcinowisk, jezior i ślepych odnóg wśród bagien. Koryta rzeczne, terasy zalewowe, a także kolonie pelikanów, wielu gatunków czapli, ibisów, warzęch, kormoranów i innego ptactwa z orłem bielikiem na czele, to tylko niektóre elementy przyrody, które zdają się tu trwać w stanie niezmienionym od wieków. Delta Dunaju od 1991 roku znajduje się na liście Rezerwatów Biosfery UNESCO.

***

Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdyni zaprasza na spotkanie do Klubu Turysty OM PTTK w Gdyni, ul. 3 Maja 27, w dniu 22.01.2014 r. (środa) o godz. 17.00. W programie spotkania: działalność Komisji w 2013 r. oraz bieżące imprezy foto w 2014 r. Przygotowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego Komisji. Zapraszamy do udziału zainteresowanych fotografią przedstawicieli Oddziałów PTTK woj. pomorskiego.

***

Klub Krajoznawców „BLIZA" O/Morskiego PTTK w Gdyni zaprasza na noworoczne spotkanie członków i sympatyków klubu we wtorek, 21 stycznia 2014 r. o godz.17.00 do Klubu Turysty im. dr M. Orłowicza w Gdyni ul. 3 Maja 27.
W programie spotkania: podsumowanie działalności za 2013 r., rok 2014 w PTTK - turystyka łączy pokolenia, program wycieczek na I kwartał 2014 r. i składki członkowskie. Zapraszamy chętnych do współpracy.