1135 (735) 2014-02-21 - 2014-02-27

„Mały procent – wielka sprawa!” Przekaż swój 1% gdyńskim organizacjom pożytku publicznego!

Jesteśmy przekonani, że wśród gdyńskich organizacji pożytku publicznego znajdą Państwo tę, która realizuje kampanię „Mały procent - wielka sprawa!" cele najbliższe Waszemu sercu i wartościom, z którymi się Państwo utożsamiają! Dlatego zachęcamy do udziału w Kampanii „Mały procent - wielka sprawa!" i przekazania swojego 1% podatku gdyńskim organizacjom pozarządowym!

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku dla działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców organizacji OPP.

Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 80 organizacji uprawnionych do otrzymania takiej daniny. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od Nas!
Aby ułatwić Państwu wybór prezentujemy pełną listę organizacji z Gdyni, a także działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców.
W kolejnych numerach prezentować będziemy po 7 organizacji wraz z ich krótkim opisem. Pełną listę znajdziecie Państwo także na stronie: www.gdynia.pl/1procent.

1. ADAPA - Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
KRS 0000295925
ul. Gen. Józefa Hallera 31a, 81-428 Gdynia,
tel. 58 622 93 56, www.adapa.pl

Celem tej działającej od 2007 roku Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin. Fundacja prowadzi warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością (ASD i inne zaburzenia rozwoju, w tym niepełnosprawność intelektualna). W ramach działalności gospodarczej Fundacja stworzyła miejsca pracy dla 3 osób. Dla swoich podopiecznych prowadzi kluby zainteresowań, grupy terapeutyczne oraz konsultacje specjalistyczne i diagnozę funkcjonalną dla osób dorosłych z ASD. Fundacja stara się kształtować i wykształcać u swoich podopiecznych zdolności i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, czy pozwalające na podjęcie zatrudnienia. Poprzez swoje działania Fundacja stara się również wpływać na opinię i świadomość społeczną w celu pełnej integracji osób z niepełnosprawnością w każdym przejawie i aspekcie życia.

 
2. Fundacja „Gdyński Most Nadziei"
KRS 0000262786
ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia
tel. 58 661 94 56, www.mostnadziei.pl

Fundacja „Gdyński Most Nadziei" jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 2006 roku. Fundacja realizuje ogólnopolski program Akademia Walki z Rakiem, wspierający osoby dotknięte chorobą nowotworową i ich bliskich. W ramach Akademii proponowane są psychoterapie, zajęcia ruchowe, rehabilitacja, zajęcia manualne i inne. Wszystko to jest dla mieszkańców Gdyni nieodpłatnie. Fundacja jest także pomysłodawcą i realizatorem jedynej w kraju kampanii społecznej Odważni Wygrywają, poruszającej zagadnienie profilaktyki raka jądra wśród młodych mężczyzn (m.in. Movember Gdynia). Dzięki środkom z 1% zebranym w ubiegłych latach możliwe było zwiększenie liczby godzin rehabilitacji, dofinansowanie warsztatów psychoonkologicznych, organizacja spotkań „...Jak zdarza się szczęście", a także rozwój kampanii społeczno-edukacyjnej „Odważni wygrywają". Fundacja „Gdyński Most Nadziei", za swoje działania na rzecz przełamywania stereotypów, w roku 2011 otrzymała medal Prezydenta w konkursie „Gdynia bez barier", a w roku 2012 wyróżnienie w konkursie Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

 
3. Fundacja Aktywności Zawodowej
KRS 0000314083
ul. Zgody 8, 81-361 Gdynia
tel. 58 690 70 88, www.faz.org.pl

Fundacja Aktywności Zawodowej została utworzona w 2008 roku w celu niesienia pomocy osobom mającym trudności w powrocie na rynek pracy. Misją FAZ jest przełamywanie wszelkich barier prawnych, fizycznych oraz mentalnych ograniczających konstytucyjne prawo każdego człowieka do pracy. FAZ udziela poradnictwa prawnego oraz zawodowego, organizuje targi pracy, szkolenia, debaty i konferencje a także prowadzi działalność edukacyjną i badawczą. Fundacja Aktywności Zawodowej koszty swojej działalności pokrywa głównie z wpłat fundatora oraz darowizn. Uzyskane środki w ramach 1% przeznacza w całości na cele statutowe Fundacji. W 2014 roku Fundacja planuje uruchomić program aktywnego wdrażania osób trwale bezrobotnych na rynek pracy.

4. Fundacja Dogtor
KRS 0000145034
ul. Wolności 1 A, 81-324 Gdynia
tel. 692 566 755, www.fundacjadogtor.org

Fundacja Dogtor od 2002 roku zajmuje się szeroko pojętą dogoterapią - edukacją i terapią na rzecz potrzebujących mieszkańców Gdyni i okolic, w szczególności niepełnosprawnych, chorych i niedostosowanych społecznie. Aktywne uczestnictwo w zajęciach specjalnie wyszkolonych psów, korzystnie wpływa na rozwój podopiecznych, którzy wzbogacają swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości, usprawniają różne umiejętności, wzmacniają poczucie własnej wartości, a kontakt z psami korzystnie wpływa na dalsze funkcjonowanie w rodzinie i w społeczeństwie. Wolontariusze fundacji Dogtor to ludzie o wielkich sercach, którzy za swoje bezinteresowne działania na rzecz dzieci otrzymali w roku 2008 nagrodę „Niestrudzeni" w lokalnej edycji konkursu „Barwy Wolontariatu", a także wyróżnienie w konkursie „Bursztynowego Mieczyka". W 2010 roku zostali uhonorowani tytułem „Sopockiego Wolontariusza Roku", wyróżnieniem Ministra Edukacji Narodowej w konkursie „Bursztynowego Mieczyka" i wyróżnieniem w ogólnopolskim plebiscycie na „Psa Bohatera Roku" dla suczki Morki.

 
5. Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech"
KRS 0000245254
ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia
tel. 58 663 81 41, www.podarujusmiech.org

Przesłaniem działającej od 2005 roku Fundacji jest ratowanie zdrowia i życia dzieci niepełnosprawnych między innymi poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji i leczenia przeprowadzanych w kraju i za granicą, zakup lekarstw, finansowanie rehabilitacji, zakup aparatów słuchowych, sprzętu rehabilitacyjnego i protez, a także poprzez doraźną pomoc rzeczową i wsparcie w procesie integracji i edukacji. Fundacja „Podaruj Uśmiech" pomaga dzieciom realizować ich marzenia i tym samym przywraca uśmiech na ich twarzach.

 
6. Fundacja Magis
KRS 0000231822
ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
tel. 58 661 65 56, www.fundacjamagis.org.pl

Fundacja Magis działa w Gdyni od 2005 roku. Realizuje projekty edukacyjne skierowane szczególnie do dzieci z ubogich rodzin, mających trudności w nauce i nie mających możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach rozwijających ich talenty. Dzięki funduszom otrzymanym w ramach 1% Fundacja wspiera i promuje działania społeczne oraz edukacyjne instytucji jezuickich w Polsce, a także misje zagraniczne i akcje wolontariackie. Wiele programów Fundacja Magis realizuje we współpracy z Centrum Arrupe, Gimnazjum i Liceum Jezuitów oraz z Edukacyjną Kliniką. Przekazane fundusze w ramach 1% przeznacza między innymi na stypendia dla uzdolnionych młodych osób, misje w Zambii oraz rekolekcje dla młodzieży.

 
7. Fundacja Pomoc dla seniora im. dr Jadwigi Titz-Kosko
KRS 0000244740
ul. Chwarznieńska 136/138, 81-602 Gdynia
tel. 58 620 85 55

Fundacja powstała w 2005 roku i od tego czasu prowadzi działalność na rzecz chorych i ubogich osób starszych - przede wszystkim mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr J. Titz-Kosko w Gdyni. Wolontariusze Fundacji pomagają w zakresie: rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi, załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, zakupu lekarstw, artykułów przemysłowych czy spożywczych, a także sprawują opiekę nad grobem dr Jadwigi Titz-Kosko i jej męża kpt.ż.w. Stanisława Kosko. Fundacja zainicjowała i przeprowadziła budowę „Grobu Seniora" dla osób samotnych.  CDN