1135 (735) 2014-02-21 - 2014-02-27

Mam haka na raka

22 lutego o godzinie 16.00 młodzież z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni organizuje Flash Moba w centrum Riviera w Gdyni (przy fontannie na parterze).

Poza układem tanecznym wykonanym przez uczennice szkoły przewidziane jest krótkie przedstawienie, które ma na celu uświadomić widzów o objawach chłoniaka. Podczas wydarzenia młodzi ludzie zbierać będą podpisy pod deklaracją „Zachęcę jedną osobę do badania profilaktycznego". Całe wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na walkę z nowotworami, a przede wszystkim na walkę z chłoniakiem.

„Mam Haka na Raka" to Ogólnopolski Program dla Młodzieży, którego ideą jest zaangażowanie młodych ludzi w informowanie wszystkich o profilaktyce antynowotworowej. W tym roku uczniowie informują o zagrożeniu jakie niesie ze sobą chłoniak - nowotwór układu chłonnego. Do programu przystąpiła drużyna Niepokorne Dziewiątki.