1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Gimnastyka siedząc

Fundacja „Zachowaj Sprawność" zaprasza na gimnastykę osoby, które nie mogą ćwiczyć na stojąco ani w pozycji leżącej. Uczestnicy zajęć będą ćwiczyć na krzesłach lub na wózkach inwalidzkich na których się poruszają. Gimnastyka adresowana jest do seniorów, którzy mają problem z trzymaniem równowagi i dla seniorów z częściowym lub całkowitym niedowładem w nogach. Zajęcia będą się odbywały na sali gimnastycznej w budynku Zakładu Rehabilitacji na Witominie.
Kontakt: Katarzyna Jaszczuk, tel. 515 577 511, wtorki i czwartki w godzinach 12.00 - 15.00. Projekt realizowany jest ze środków Miasta Gdynia przez CAS.