1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze SEiR Związku Nauczycielstwa Polskiego

SEiR Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni informuje swoich członków, że zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sekcji odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 9.00 (termin I) i o godz.9.30 (termin II) w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.