1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Zgromadzenia publiczne - jak zorganizować?

Fundacja Nadaktywni i Fundacja Kreatywni zapraszają na marcowe „Trzecie Śniadanie", które odbędzie się 15.03. 2014 r. w siedzibie fundacji Dogtor w Gdyni przy ul. Wolności 1A w godz. 12.00 - 14.00.
Spotkanie ma przybliżyć osobom zainteresowanym tematykę organizowania zgromadzeń publicznych, tzn. jakie procedury i pozwolenia są niezbędne.
Swoimi doświadczeniami podzieli się Łukasz Bosowski ze Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia, a także gość z Włocławka - Angelika Daroszewska. Angelika jest organizatorką i współorganizatorką eventów w ramach Stowarzyszenia Obywateli Projekt Włocławek. Przedstawi specyfikę takich działań z perspektywy innego, niż Gdynia, miasta. Organizacje, które chciałyby zabrać głos w tym temacie, proszone są o kontakt:
Ula Zalewska, tel. 693 780 510, http://fundacjanadaktywni.org/;
Ola Mróz-Wykusz, tel. 513 385 495, http://fundacjakreatywni.pl/.