1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

„Gdyński Kupiec” - nowy projekt dla przedsiębiorczych

10 marca 2014 r. ruszył „Gdyński Kupiec" - nowy projekt skierowany do osób, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni.

To konkurs, w którym każdy uczestnik będzie mógł wynająć pawilon na terenie Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni oraz otrzyma voucher z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rocznego najmu pawilonu (bez uwzględnienia bieżących kosztów eksploatacyjnych).

Uczestnicy skorzystają także z pakietu bezpłatnych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz spotkań z doradcą zawodowym. Będą mieli również możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt „Gdyński Kupiec" zrealizowany jest w trzech etapach w terminie od 10 marca do 30 maja 2014 r.

etap I, składa się z dwóch części:
- do 31 marca 2014 r. składanie wniosków wraz z załącznikami;
- od 7 do 18 kwietnia 2014 r. zakwalifikowani uczestnicy przejdą test i rozmowę z doradcami zawodowymi.
etap II odbędzie się od 28 kwietnia do 9 maja 2014 r.- uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości.
etap III uczestnicy składają w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2014 r. gotowe biznesplany, których prezentacja odbędzie się w dniach 26 - 30 maja 2014 r.
Ostateczne ogłoszenie listy uczestników Projektu „Gdyński Kupiec" zostanie zamieszczone na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl do 30 maja 2014 r.

Formularze zgłoszeniowe, Regulamin Projektu oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl
oraz w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. 10 Lutego 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.
Osoba do kontaktu Anna Berg, tel. 58 668 20 32; e-mail: a.berg@gdynia.pl.

ikona