1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

Na zdrowie!

NZOZ „OKO" w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35-37, w imieniu Prezydenta Miasta zaprasza mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry. Program jest skierowany do osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat i finansowany z budżetu miasta. W celu uzyskania dokładniejszych informacji lub rejestracji należy bezpośrednio kontaktować się lub telefonicznie pod numerem 58 350 89 07. Strona internetowa: www.nzoz-oko.pl, zakładka „Aktualności". Placówka świadczy usługi z zakresu laseroterapii zmian cukrzycowych oczu, badania GDX, USG, FLA, pola widzenia oraz porady okulisty dziecięcego a także laryngologa w ramach NFZ.
***
Grupy Anonimowych Alkoholików spotykają się na mityngach:
- poniedziałek - grupa „Arka", godz. 17.30, pierwszy poniedziałek miesiąca mityng otwarty;
- wtorek - grupa „Genesis", godz. 17.30, pierwszy wtorek miesiąca mityng otwarty;
- sobota-grupa „Panorama", godz.16.00, ostatnia sobota miesiąca mityng otwarty;
Niedziela-grupa „Spikerska", godz.10.00 (wszystkie mityngi otwarte).
Spotkania odbywają się przy ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta „Krokus"). Spis gdyńskich grup AA znajduje się na stronie: www.zatoka.aa.wizytówka.pl
Spis Grup Wspólnoty AA w Polsce- Ogólnopolska strona BSK: www.aa.org.pl
Telefon kontaktowy AA czynny codziennie od godz. 16.00 do 22.00: 696 546 285.
Stowarzyszenia Abstynenta - Klub „Krokus" zaprasza na indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci dysfunkcyjne oraz osoby doświadczające przemocy. Oferta publiczna realizowana jest dzięki wsparciu Gminy Miasta Gdynia. Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci-specjaliści. Tel. czynny codziennie od godz.10.00 -20.00: 507 524 710 (informacja oraz zapisy).
***
Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie wartości, twoje życie jawi się jako problem nie do rozwiązania, skorzystaj z Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja jest postępującą chorobą, którą można powstrzymać.
Anonimowi Depresanci: http://grupaadgdynia.strefa.pl Grupy AD zapraszają:
- Grupa AD „Optymiści, ul. Św. Mikołaja, przy parafii św. Mikołaja", piątek godz.18
- Grupa AD „Gdyńska Nadzieja", ul. Traugutta9 (wejście na tyłach budynku CZP), wtorek godz. 13.00
- Grupa AD „Radość", ul. Traugutta 9 (wejście na tyłach budynku CZP), niedziela godz. 13.00.
***
Stowarzyszenie „Lepsze Życie" na Rzecz Zdrowienia z Kryzysów Psychicznych i Osobistego Rozwoju zaprasza osoby nadużywające alkohol, które nie radzą sobie z zaprzestaniem picia, do grupy wstępnej w środy w godz. 18.00 - 20.00. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem" w Gdyni przy ul. Traugutta 9 (na tyłach Centrum Zdrowia Psychicznego). Rejestracja telefoniczna, tel. 513 248 434.
***
MED-ACTIV - Specjalistyczny Ośrodek Korekcji Wad Postawy zaprasza na bezpłatną ocenę postawy ciała dzieci w wieku 6 - 17 lat. Należy umawiać się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00.
MED-ACTIV Gdynia - Działki Leśne, ul. Warszawska 41/1, tel. 58 66 444 00. Strona internetowa: www.med-activ.pl.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię.
Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
VIP-MED REHABILITACJA, ul. Armii Krajowej 38-42, zaprasza na bezpłatne konsultacje rehabilitacyjne. Należy umawiać się telefonicznie pod nr tel. 537 439 325 (pn - pt. w godz. 9.00 - 17.00). Gabinet czynny (pn - pt. w godz. 8.00 - 20.00).

ikona