1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2) dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na zajęciach grupy terapeutycznej dla młodzieży.
Zajęcia odbywają się każdą środę w godz. 16.30 -19.00 w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Przeznaczone są dla osób w wieku 13 - 17 lat, które:
- często czują się smutne, zaniepokojone lub pełne gniewu;
- lub/i chciałyby lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach;
- lub/i pragną odnaleźć swoje mocne strony;
- lub/i chciałyby otrzymać pomoc w przezwyciężaniu swoich kłopotów.
Informacje oraz zapisy na konsultacjach indywidualnych z osobami prowadzącymi: Magdalena Świstun - Jeziorska, tel. 503 800 122; Magdalena Jabrocka - tel. 502 156 113. Zajęcia są nieodpłatne.
***
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdyni zaprasza na zajęcia Grupy Rozwoju Osobistego dla Młodzieży „MIKSER"
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów trzecich klas gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Głównym tematem spotkań będzie stres i efektywne sposoby radzenia sobie z nim. Ponadto warsztaty obejmą następujące tematy:
- uczenie się i rozwijanie umiejętności spostrzegania i rozumienia innych, oraz siebie w kontakcie z ludźmi;
- rozwijanie umiejętności komunikowania się, wyrażania myśli, uczuć, oczekiwań, aktywnego słuchania, niewerbalnego komunikowania się;
- umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich;
- udzielania i przyjmowania pomocy psychologicznej;
- uczenie się na podstawie osobistych doświadczeń;.
- poznanie swoich słabych i mocnych stron;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości;
- autoprezentacja.
Początek zajęć: 16 kwietnia (środa) o godz. 16.00.
Udział w zajęciach będzie poprzedzony konsultacjami z uczniami i rodzicami z psychologami prowadzącymi warsztaty. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Kontakt: Cezary Buszko, Katarzyna Roczniak, tel. 58 622 09 42.
Miejsce: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1, ul. Leopolda Staffa 10.
Zajęcia są bezpłatne.

ikona