1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

Wymiana dowodów osobistych z 2004 roku

W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2004r., przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów - w Gdyni jest to około 15 tys. osób. Brak ważnego dowodu może skutkować problemami, na przykład: podczas kontroli policji, wizyty w banku czy próby zrobienia zakupów na raty.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, jest to 5 lat. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, o ile zwróciły się o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony - nie muszą wymienić dokumentu, gdyż dowód jest ciągle ważny. Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).
W pierwszej kolejności wnioski powinny złożyć osoby, które miały wydane dowody osobiste w marcu, kwietniu lub maju 2004 roku. Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego, który jest dostępny w referacie (Sala Obsługi Mieszkańców) lub na stronie internetowej urzędu (www.gdynia.pl) należy dołączyć:
- 2 aktualne, jednakowe fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50 cm (lewy półprofil z widocznym lewym uchem);
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, a urodziły się poza Gdynią;
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Gdynią.
Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy.
Z wypełnionym wnioskiem oraz z załącznikami należy zgłosić się osobiście do Sali Obsługi Mieszkańców (Referat Dowodów Osobistych) stanowiska od 12 do 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00 (kontakt telefoniczny: 58 668 87 04, 58 668 87 14, 58 668 87 05, 58 668 87 15, 58 668 87 16, 58 668 87 17).

ikona