1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Podziękowania

Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie - Osiedlu serdecznie dziękuje Zarządowi Morskiego Portu Gdynia za umożliwienie zwiedzenia schronu przy ulicy Polskiej 5. Uczniowie szkoły odwiedzili Gdynię w ramach projektu edukacyjnego „Mamy Wolną!". Po obiekcie zostali oprowadzeni przez pana Zbigniewa Łobodzińskiego, pracownika Portu.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni Ewa Wołowska oraz koordynator IX edycji międzyszkolnego konkursu „ABC ekonomii" składają podziękowanie sponsorom - Prezesowi firmy Insoft Consulting z Gdyni Panu Arkadiuszowi Miedzińskiemu oraz Kierownikowi Oddziału Banku BPH S.A. z Gdyni Pani Elżbiecie Popławskiej za ufundowanie nagród rzeczowych na konkurs.
Dziękujemy za wieloletnią współpracę.

ikona