1141 (741) 2014-04-04 - 2014-04-10

Szkolenia w Fundacji Gospodarczej w Gdyni

Fundacja Gospodarcza w Gdyni, która działa w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów zaprasza w kwietniu na szkolenia:
- Doradztwo biznesowe*;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- Jak efektywnie planować własny budżet - warsztat 23.04.2014 r. godz. 11.00-15.00
- Aktywizacja zawodowa - tworzenie dokumentów aplikacyjnych - warsztat 24.04.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00;
- Podstawy programu Powerpoint - 29.04.2014 r. w godz. 9.00 - 13.00.

Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia, od godz. 9.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłaszanie się osobiście do Fundacji Gospodarczej, ul. Olimpijska 2, pokój 101-102, 106 (I p.).

Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl.

* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.

ikona