1142 (742) 2014-04-11 - 2014-04-17

Kurs angielskiego dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przygotował propozycję dla młodych (do 30. roku życia) bezrobotnych. Kurs języka angielskiego a następnie półroczny staż, podczas którego każdy będzie mógł szkolić swoje umiejętności.
Program szkoleń przewiduje:
- indywidualny plan działania;
- szkolenie z komunikacji interpersonalnej - intensywny kurs języka angielskiego - 120 h (poziom średniozaawansowany);
- 6 miesięczny staż;
- pośrednictwo pracy.
Spotkanie informacyjne odbędzie się 7 maja 2014 o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, II piętro.
Dodatkowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, e-mail: projekty@pupgdynia.pl, tel. 58 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50, wew. 116 w godz. 8.00 - 15.00
Strona internetowa: www.pupgdynia.pl.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.