1142 (742) 2014-04-11 - 2014-04-17

Podziękowanie dla seniorów z klubu „Słońce”

Dyrektor Przedszkola nr 52 w Gdyni, pracownicy oraz dzieci pragną gorąco podziękować seniorom za przepiękny występ zespołu. Było to spotkanie pełne radości i wzruszeń, po którym nastąpiła wspólna zabawa, śpiewy i tańce oraz wręczanie dyplomów i upominków.
Dla naszych szacownych gości, wciąż młodych duchem, kierujemy życzenia zdrowia, pomyślności, szczęścia oraz aby mieli siłę jak najdłużej przekazywać swoją pozytywną energię młodszemu pokoleniu.