1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Osoby zainteresowane bezpłatnym szkoleniem komputerowym mogą wziąć udział w zajęciach, które współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem jest firma J&C GROUP z Gdyni.

Szkolenie zakończone będzie europejskim egzaminem ECDL i uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Zapisywać mogą się osoby od 18 do 64 roku życia, w szczególności: powyżej 50 roku życia, kobiety i osoby z co najwyżej średnim wykształceniem.
Szkolenie jest bezpłatne. Odbywać się będzie w weekendy bądź w tygodniu, w okresie od lipca do września 2014 r.
Strona internetowa: www.pomorskie.jcgroup.pl.
Kontakt: J&C GROUP, ul. Władysława IV 59/14, tel. 508 560 020, tel./fax 58 620 94 96.