1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Grupa wsparcia pomaga

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na otępienia w tym na otępienie typu Alzheimer działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1, tel. 58 622 24 24 zaprasza 29 kwietnia 2014 r. o godz. 17.30 na comiesięczne spotkanie na temat opieki nad osobą chorą i wsparcia dla rodzin oraz opiekunów.

ikona