1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

O ścieżkach komercjalizacji w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym

8 maja 2014 r. w godz. 11.00 - 14.00 w Pomorskim Parku Naukow-Technologicznym (Centrum Konferencyjne, sala F) zaprasza na drugie spotkanie poświęconego tematyce komercjalizacji.

Damian Kuźniewski
z Centrum Transferu Technologii PG wprowadzi uczestników spotkania w tematykę przedsiębiorczości akademickiej, przybliżając m.in. prawne formy współpracy (spółki celowe, spin-off/spin-out). Michał Trowski oraz Agnieszka Mikolcz z kancelarii Mikolcz Trowski i Wspólnicy przedstawią aspekty prawne zawierania umów w procesie komercjalizacji. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jakie są rodzaje umów licencyjnych, umów o poufności, czym jest wniesienie aportu do spółki czy umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich. Andrzej Zwierzchowski z parkowej firmy Pascom podzieli się doświadczeniami w zakresie nawiązywania współpracy na linii firma - naukowiec.

Spotkanie będzie również okazją do nawiązania kontaktów między przedstawicielami biznesu oraz nauki.

Szczegółowy program spotkania:
godz. 11.00 - 12.00
- Damian Kuźniewski, Centrum Transferu Technologii PG;
godz. 12.00 - 12.30 - z perspektywy praktyka - prezentacja firmy parkowej PasCom;
godz. 12.45 - 13.45 - Michał Trowski, Agnieszka Mikolcz, Mikolcz Trowski i Wspólnicy
godz. 13.45 - 14.00 - dyskusja, networking.

Wstęp wolny.

Zapisy: www.cewzt.evenea.pl.