1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Wolontariuszy poszukuje Fundacja Gospodarcza

Fundacja Gospodarcza poszukuje młodych wolontariuszy chętnych do zaangażowania się w realizację szkoleń i warsztatów komputerowych w projekcie:„SENIOR w SIeCI", współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Wymagania:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i urządzeń peryferyjnych (komórka, tablet, aparat fotograficzny, drukarka);
- komunikatywność, otwartość, cierpliwość
- entuzjazm i zaangażowanie w wykonywane zadania
- dyspozycyjność w wybranych dniach tygodnia (pn - pt) w godzinach 9.00 - 15.00.
Do obowiązków wolontariuszy będzie należało:
- przeprowadzenie cyklu 15-dniowych szkoleń i warsztatów z zakresu obsługi komputera oraz Internetu dla 10-osobowych grup seniorów.
Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane są do 30.04.2014 r. Szkolenia dla seniorów będą realizowane od 21.05. 2014 r. do 9.12.2014 r.
Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres: sekretariat@fungo.com.pl lub składać w siedzibie Fundacji Gospodarczej (pok. 106 - sekretariat). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce Aktualności.