1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Zapisy do...

26 kwietnia 2014 r. przedszkole niepubliczne Świat Smyka (Chylonia, ul. Rozewska 25-29) zaprasza na Dzień Otwarty. Placówka otwarta będzie w godz. 10.00 do 13.00. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Uczestniczą w zajęciach dodatkowych z: j. angielskiego, informatyki, plastycznych, tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy pod nr telefonu 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl.
***
Przedszkole MALI SAMARYTANIE prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2014/15. W grupach wiekowych dzieci 2,5 - 5 lat w placówce na Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Ogólna liczba dzieci 30. Czesne 450 zł.
Zajęcia dodatkowe ćwiczenia logopedyczne, muzyka, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Język angielski codziennie, nowoczesne metody edukacji przedszkolnej. Tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, e-mail fundacja@samarytanie.pl.
Strona internetowa: www.mali.samarytanie.pl.
***
Punkt Przedszkolny i Opieki Nad Dzieckiem „Przedszkolak" na Witominie, działający na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych Miasta Gdyni, zaprasza do Punktu Przedszkolnego dzieci w wieku 5 lat do grupy przygotowania przedszkolnego oraz dzieci w wieku od 2 do 4 lat do skorzystania z oferty dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej w Punkcie Opieki nad Dzieckiem. Bogaty program dydaktyczny, a także zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, spotkania teatralne, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Dodatkowo „szachy dla przedszkolaków" oraz „taniec współczesny dla przedszkolaków".
Więcej informacji: www.przedszkolakpunkt.pl, można je również uzyskać pod numerem telefonu 58 624 28 51.
***
Trwa rekrutacja w Zespole Szkół nr 7 do klas pierwszych gimnazjum, szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5 i 6-letnich na rok szkolny 2014/2015. Gimnazjum proponuje naukę w klasach z programem własnym matematyki z informatyką, programem własnym j. angielskiego i j. niemieckiego, programem własnym wychowania fizycznego (rekreacja i turystyka). Dodatkową ofertą szkoły jest realizowanie programu własnego z wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów (pływanie).
Szczegółowe informacji w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej: www.zs7.gdynia.pl.
***
Społeczność IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Żeromskiego 31, zaprasza gimnazjalistów na „Dzień otwarty szkoły" 29 kwietnia 2014 r. od godz. 13.30 do 16.00.
***
Dyrekcja szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szk. 2014/2015 do klas pierwszych: dzieci sześcio i siedmioletnich i do oddziałów przedszkolnych dzieci pięcio i sześcioletnich.
Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 - 14.00. Informacje w sekretariacie szkoły pod nr tel. 58 620 66 64. Zebranie organizacyjne odbędzie się 5 czerwca 2014 r. o godz.16.00.
***
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach studia I stopnia:
- filologia (angielska, hiszpańska);
- pedagogika (studia nauczycielskie i nienauczycielskie);
- grafika komputerowa;
- DESIGN-Projektowanie Moda;
- fotografia i promocja marki;
studia podyplomowe kwalifikacyjne i dokształcające. Pełna oferta na stronie internetowej: www.pwsns.edu.pl. Kontakt e-mail: rekrutacja@pwsns.edu.pl, tel. 58 623 09 22, wew. 126, rekrutacja on-line.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra" z ponad 60-letnią tradycją mieszczące się w budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Biskupa Dominika 13a zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie.
Telefon kontaktowy: 58 622 73 51.