1146 (746) 2014-05-09 - 2014-05-15

Ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA GDYNI
ogłasza konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych z napojami gorącymi  i zimnymi ( z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od  01 czerwca 2014 roku do 31 maja 2015 roku.
Rozstrzygniecie Konkursu  odbędzie się  w dniu 20 maja 2014 roku o godz.10.00 w sali 101 w Urzędzie Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Oferty konkursowe w formie  wizualizacji  pojazdu  wraz ze szczegółowym opisem w języku polskim umieszczone w kopercie z napisem: „Konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych z napojami gorącymi  i zimnymi (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od  1 czerwca 2014 roku do 31 maja 2015 roku", należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze  Urzędu Miasta Gdyni  przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie do 19 maja 2014 roku do  godziny 15.00.
Szczegółowe warunki Konkursu zostały określone w Materiałach Konkursowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426,   na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni  oraz na stronie Urzędu www.investgdynia.pl
Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod  numerem telefonu 58 668 81 49.

ABK Nr 4 informuje
o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 9.05.2014 r. do dnia 29.05.2014 r.
Wspólnota Mieszkaniowa Świętojańska 56 w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 56
poszukuje wykonawców na wykonanie remontu dachu.
Prace te dotowane są z budżetu Urzędu Miasta Gdyni.
Pisemne oferty należy składać do 28 maja 2014 roku na adres MIK MAR Administracyjno - Techniczna Obsługa Budynków, 81-396 Gdynia, 3 Maja 37d/3 z dopiskiem: oferta na remont dachu budynku przy ul. Świętojańskiej 56. Biuro czynne jest od pon. do pt. w godz. 10.00 - 18.00, tel. 58 661 65 22.

Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec", ul. 3 Maja 27-31,
poszukuje wykonawcy prac na remont częściowy balkonów zabytkowego budynku.
Prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszy na renowację zabytków. Oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się „Ratusza" do Zarządu Nieruchomości „Partner", ul. Morska 29/8, pon. - wt. w godz. 12.00 - 16.00, czw. - pt. w godz. 9.00 - 12.00, tel. 58 621 75 28, e-mail: alicja@partner.itform.pl, lub Zarządu Wspólnoty (zakres prac znajduje się w siedzibie Administratora).

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
poszukuje kandydata do współpracy na umowę zlecenie na stanowisku: opiekun ekspozycji - edukator.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl w zakładce Aktualności. Na dokumenty czekamy do 12 maja 2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem gminnych pomieszczeń użytkowych
Przetarg odbędzie się 27.05.2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni.
Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl wraz z regulaminem przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Lokalami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni - pokój 431, tel. 58 668 89 44 i 58 668 89.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni, ul. Grabowo 12,
ogłasza rekrutację pracowników na wolne stanowisko kierownicze w placówce.
Obsadzenie stanowiska kierownika administracyjnego nastąpi po 5.10.2014 r.
W okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia przez okres 21 dni w siedzibie szkoły (sekretariat) przyjmowane będą dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko.
Wymagane dokumenty: List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko pracy zostanie ogłoszona niezwłocznie poprzez zawiadomienie strony zainteresowanej i opublikowanie w BIP, a także na stronach internetowych szkoły. Telefon kontaktowy: 58 620 89 78; 58 711 25 84

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000.000 euro na: budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Wielkopolską, w rejonie skrzyżowania ulic Wielkopolska - Racławicka - Parkowa, w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/sygnraclawicka.
Termin składania ofert: 16.05.2014 r. o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami - w sprawach merytorycznych: Anna Hellich, Ewa Laskowska, tel. 58 761 20 37, 58 761 20 39, w godz. 8.30 - 13.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 7.30 - 15.30.

ikona