Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

Gdynianie zdecydowali o inwestycjach w dzielnicach

Zakończyło się głosowanie w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. Mieszkańcy z ogromnym entuzjazmem podeszli do nowej formy uczestnictwa w decydowaniu o miejskich wydatkach. W głosowaniu wzięło udział  40.863 osób, Głosowanie na Budżet Obywatelski w gdyńskich centrach handlowych, fot. Maciej Czarniakfrekwencja wyniosła 17,1%. To bezprecedensowy sukces, który pokazuje, że mieszkańcy Gdyni z otwartością podeszli do tej idei i że powinna być ona kontynuowana i rozwijana.
 
W głosowaniu wybrano 41 projektów. Największą popularność zdobyły siłownie plenerowe (11 projektów), w dalszej kolejności: boiska sportowe (7) i remonty chodników (5). Najwięcej głosów w całej Gdyni (1214) otrzymał projekt zgłoszony w dzielnicy Dąbrowa, a dotyczący budowy siłowni zewnętrznej na skwerze księdza Mazura.
 
Z kwoty 3 mln zł, nie zostało rozdysponowane 597 796,04 zł. Pieniądze te zwiększą pulę w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Przykładowo - na Chwarznie-Wiczlinie pozostało 146 140,42 zł i dokładnie taka suma zostanie dodana do przyszłorocznej puli dzielnicy i podobnie będzie w pozostałych.
 
Mieszkańcy głosowali w internecie. Dla osób, które nie mają dostępu do sieci, uruchomiono 52 punkty, gdzie można było dokonać wyboru. Funkcjonowały one w siedzibach rad dzielnic, klubach seniora, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, w obu budynkach Urzędu Miasta oraz w InfoBoksie. Ponadto grupy wolontariuszy, odwiedzały organizacje oraz kluby zrzeszające osoby starsze i niepełnosprawne. Głosować można było też w gdyńskich centrach handlowych, które włączyły się w akcję. Wysoko należy ocenić również aktywność samych autorów projektów, którzy z dużym zapałem zabiegali o głosy na proponowane przez siebie zadania inwestycyjne.
          
W głosowaniu wzięło udział 1595 dzieci do lat 6, 6822 młodzieży szkolnej, 27914 dorosłych i 4530 seniorów. Budżet obywatelski - głosowanie 2014 w poszczególnych grupach wiekowychNajwyższą frekwencję odnotowano w grupie osób w wieku 30-40 lat (20 %). Największą aktywnością wykazała się społeczność dzielnicy Babie Doły, gdzie frekwencja wyniosła 33 %, zaś relatywnie najmniejsze zainteresowanie wzbudziło głosowanie w dzielnicy Śródmieście (11 %).
 
Analiza sposobów głosowania pokazuje, że dominującą formą było samodzielne głosowanie. W lokalach zagłosowało tylko około 1500 osób, co stanowi 0,6 % ogółu. Do tak wysokiej frekwencji i samodzielnym podejmowaniu decyzji bez wątpienia przyczynił się łatwy i przyjazny sposób oddawania głosów. Mieszkańcy podkreślali, że prosty interfejs, czytelne karty do głosowania, mapy z lokalizacją i opisem przedsięwzięć zdecydowanie zachęcały i ułatwiały wybór projektów.
Nie potwierdziły się zgłaszane przed głosowaniem wątpliwości, iż łatwy sposób logowania i identyfikowania się numerem PESEL będzie prowadził do nadużyć. Na ponad 40 tysięcy głosujących złożono zaledwie 29 reklamacji (mniej niż 0,1 promila), w których osoby zgłaszały zagłosowanie wbrew ich woli z użyciem ich numeru PESEL. Po wyjaśnieniach okazywało się, że są to przypadki nieuprawnionego wykorzystania danych w obrębie rodziny.
 
Ważnym elementem pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego były spotkania w gdyńskich dzielnicach, podczas których dyskutowano o projektach i dokonywano oceny potrzeb, a także wprowadzano zmiany. W przyszłości ten element przedsięwzięcia powinien być rozwijany w celu budowy trwałej platformy dyskusji o potrzebach mieszkańców.
 
Wybrane projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2014 roku. Równocześnie nastąpi analiza przebiegu głosowania i uzyskanych wyników oraz wprowadzone zostaną niezbędne korekty, które należałoby wdrożyć przed kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego. Ewolucja przeprowadzona zostanie przy wsparciu Pracowni Badań Społecznych STOCZNIA.

Lista zwycięskich projektów przedstawia się następująco:

Nazwa dzielnicy
(przyznana kwota w zł.)

Nazwa projektu
Szacunkowy koszt projektu
(w zł.)
Babie Doły
(76.692,90)

 
 1. Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Rybaków (na długości ok. 110 metrów bieżących).
76.000
Chwarzno
- Wiczlino

(284.140,42)

 
 1. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni - Zachód.
75.000
2. Utwardzenie parkingu przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chwarznie (bez rozbiórki istniejącej nawierzchni, z wykorzystaniem jej jako podbudowy).
63.000
Chylonia
(210.352,34)
  
 1. Kapitalny remont nawierzchni w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni.
111.700
Cisowa (173.952,89)

 
 1. Chylońska dla ludzi (wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu na ul. Chylońskiej między skrzyżowaniem z ul. Morską i ul. Owsianą).
148.595
Dąbrowa
(167.207,21)

 
 1. Siłownia na powietrzu (outdoor fitness center) na Skwerze Księdza Mazura.
48.757
2. Budowa boiska do piłki nożnej na istniejącej nawierzchni trawiastej przy ul. Nagietkowej 73.
43.250
3. Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa/ Rdestowa.
50.000
Działki Leśne
(93.264,73)

 
 1. Budowa boiska do piłki ręcznej przy ul. Tatrzańskiej 40.
93.000
Grabówek
(123.725,77)


 


1. Siłownia plenerowa na terenie Szkoła Podstawowa NR 17 (ul. Grabowo 12).
54.000
2. Remont chodnika wzdłuż ul. M. Mireckiego.
8.664
3. Wyprofilowanie chodnika przy ul. Morskiej 89-91 oraz przy przejściu dla pieszych - skrzyżowanie ul. Morskiej i Grabowo.
4.200
4. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Komandorskiej.
17.050
Kamienna Góra
(60.356,84)


 
 1. Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Krasickiego na wysokości bloku Nr 2a.
12.500
2. Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum Nr 11 przy ul. Słowackiego 53, od strony schodów parkowych.
10.500
3. Remont traktu komunikacyjnego przy ul. Legionów 17AB i 13-15-17.
23.000
Karwiny
(99.773,55)

 
 1. Wymiana podłogi w Sali sportowej Zespołu Szkół nr 10.
99.773
Leszczynki
(102.004,07)

 
 1. Plac sportów miejskich dla Leszczynek (przy ul. Morskiej 116 za Lidlem): Obiekt sportowo - rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkur, freerun, streetworkout.
100.000
Mały Kack
(143.014,37)

 
 1. Instalacja urządzeń outdoor fitness przy ul. Sandomierskiej/ Kurpiowskiej.
9.336
2. Uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych przy ul. Olkuskiej.
29.836
3. Siłownia plenerowa przy ul. Strzelców.
50.000
Obłuże
(181.147,64)

 
 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy na istniejącej nawierzchni żużlowej przy Szkole Podstawowej nr 39.
166.000
Oksywie
(159.531,20)

 
 1. Urządzenie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19.

159.500
Orłowo
(129.132,24)

 
 1. Uproszczenie oznakowania drogowego poprzez stworzenie strefy zakazu postoju w okolicach mola w Orłowie.
2.836
2. Budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej na terenie Zespołu Szkół Nr 5.
125.500
Pogórze
(132.487,21)

 
 1. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Porębskiego 21.
42.562
2. Montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Uranowej z Rtęciową.
1.667
3. Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Dąbka - Sikorskiego Gdynia Pogórze Górne poprzez zabudowę lampy oświetleniowej.
11.800
Pustki Cisowskie
- Demptowo

(120.564,51)

 
 1. Remont nawierzchni chodnika przed wejściem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 16.
88.179
Redłowo
(99.424,44)

 
 1. Budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów, a ul. Korczaka.
16.673
2. Pasy rowerowe na ul. Stryjskiej.
39.000
3. Estetyzacja zadrzewionego parku w obrębie Al. Zwycięstwa, ul. Lutyckiej, ul. Legionów i stacji „Lotos" (bez budowy chodnika i ścieżek żwirowych).
42.000
Śródmieście
(179.316,31)

 
 1. Kwiecisty zakątek na terenie Przedszkola Nr 51 przy ul. Władysława IV 52.
4.376
2. Wykonanie nawierzchni na szkolnym placu zabaw - Szkoła Podstawowa nr 21.
86.700
3. Fit Park - siłownia zewnętrzna przy ul. Abrahama 58-60.
46.558
Wielki Kack
(166.389,57)

 
 1. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ul. Księdza Siega z ul. Waleriana Szefki.
85.000
2. Remont - postawienie wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej (Szkoła Podstawowa nr 20).
15.000
3. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej (outdoor fitness) przy ul. Stolemów.
45.000
Witomino
- Leśniczówka

(87.680,70)

 
 1. Budowa podłoża dla istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem dodatkowych urządzeń do ćwiczeń przy ul. Wielkokackiej 18.
87.500
Witomino
- Radiostacja

(97.972,60)


 
 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 35.
97.972
Wzgórze Św. Maksymiliana
(111.868,50)

 
 1. Remont schodów prowadzących od. ul. Partyzantów do Kościoła Św. Antoniego.
110.220

Zobacz także → szczegółową listę wyników Budżetu Obywatelskiego 2014 z liczbą oddanych głosów

Na zdjęciach: punkty głosowania na budżet utworzone w centrach handlowych

Głosowanie na Budżet Obywatelski w gdyńskich centrach handlowych, fot. Maciej Czarniak

Głosowanie na Budżet Obywatelski w gdyńskich centrach handlowych, fot. Maciej Czarniak

Głosowanie na Budżet Obywatelski w gdyńskich centrach handlowych, fot. Maciej Czarniak

Głosowanie na Budżet Obywatelski w gdyńskich centrach handlowych, fot. Maciej Czarniak

Głosowanie na Budżet Obywatelski w gdyńskich centrach handlowych, fot. Maciej Czarniak

Głosowanie na Budżet Obywatelski w gdyńskich centrach handlowych, fot. Maciej Czarniak

Głosowanie na Budżet Obywatelski w gdyńskich centrach handlowych, fot. Maciej Czarniak

fot. Maciej Czarniak

ikona