1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna za „Smutki tropików”

Kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w składzie: Dorota Sajewska, Jacek Kopciński, Grzegorz Niziołek, Jacek Sieradzki, Jerzy Stuhr (przewodniczący Kapituły) na posiedzeniu 18 maja 2014 roku, nagrodę główną tegorocznej edycji GND, w wysokości 50 tysięcy złotych, postanowiła przyznać Mateuszowi Pakule za sztukę „Smutki tropików".
Za największą wartość utworu Mateusza Pakuły Kapituła uznała przedstawienie rzeczywistości, w której obrazy cudzego cierpienia i odległych światów stają się dla bohaterów iluzją realnych doświadczeń, a żywy i pełen inwencji język dramatu odsłania niemożność autentycznej komunikacji.