1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

Na zdrowie

MED-ACTIV - Specjalistyczny Ośrodek Korekcji Wad Postawy zaprasza na bezpłatną ocenę postawy ciała dzieci w wieku 6 - 17 lat. Należy umawiać się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00.
MED-ACTIV Działki Leśne, ul. Warszawska 41/1, tel. 58 66 444 00. Strona internetowa: www.med-activ.pl.
***
Poradnia Okulistyczna, ul.Legionów 67, zaprasza pacjentów, mieszkańców Gdyni w wieku 45-55 lat na bezpłatne, profilaktyczne badania w zakresie wczesnego wykrywania jaskry finansowane przez miasto Gdynia. Rejestracja telefoniczna w godz. 10.00 - 14.00, tel. 502 115 725 lub osobiście w pok. 111.
***
Spotkania warsztatowe dla osób z cukrzycą typu I. Trójmiejskiej Grupy Jedynek spotykają się:
- w środy o godz. 18.30, ul. Żeromskiego 31 - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, II p.:
- 28.05.2014 r. - warsztaty psychologiczne (30min)/ oznaczanie HbA1c/ neurolog dr Iwo Sługocki - Neuropatia cukrzycowa (90 min) + dyskusja;
- 25.06.2014 r. endokrynolog dr Krystyna Mizan-Gross - Choroby tarczycy w cukrzycy t.1 i ciąży (90 min) + dyskusja/przedwakacyjne podsumowanie działalności TGJ (30 min).
Równocześnie z warsztatami odbywać się będzie badanie stóp w kierunku neuropatii cukrzycowej (w celu przebadania należy ubrać łatwe do zdjęcia skarpetki).
Facebook: Trójmiejska Grupa Jedynek. Organizator - lek. Aleksandra Madej - Dmochowska. Strona internetowa: www.diabetolog-gdynia.pl.
***
Grupy Anonimowych Alkoholików spotykają się na mityngach:
- poniedziałek - grupa „Arka", godz. 17.30, pierwszy poniedziałek miesiąca mityng otwarty;
- wtorek - grupa „Genesis", godz.17.30, pierwszy wtorek miesiąca mityng otwarty;
- sobota - grupa „Panorama", godz. 16.00, ostatnia sobota miesiąca mityng otwarty;
- niedziela - grupa „Spikerska", godz. 10.00 (wszystkie mityngi otwarte).
Spotkania odbywają się przy ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta „Krokus"). Spis gdyńskich grup AA znajduje się na stronie: www.zatoka.aa.wizytówka.pl. Spis Grup Wspólnoty AA w Polsce - Ogólnopolska strona BSK: www.aa.org.pl. Telefon kontaktowy AA czynny codziennie od godz. 16.00 do 22.00: 696 546 285.
Stowarzyszenia Abstynenta - Klub „Krokus" zaprasza na indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci dysfunkcyjne oraz osoby doświadczające przemocy. Oferta publiczna realizowana jest dzięki wsparciu Miasta Gdyni. Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci-specjaliści. Tel. 507 524 710 (informacja oraz zapisy) czynny codziennie od godz.10.00 do 20.00.
***
Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia lub z jakiegoś powodu czujesz, że potrzebujesz pomocy psychoterapeuty ZAPRASZAMY do korzystania z bezpłatnej pomocy. Spotkania odbywają się indywidualnie w poniedziałki. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Świetlica Socjoterapeutyczna „Kreatywni", ul. Płk. Dąbka 52, tel. 509 296 272.
***
Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem", ul. Traugutta 9 (w pierwszy czwartek miesiąca mityng otwarty - można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).