1148 (748) 2014-05-23 - 2014-05-29

Program PoZdro! - 2 miesiące badań w Gdyni

Już 865 dzieci z 19 gdyńskich gimnazjów zostało przebadanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywillizacyjnych „PoZdro!", prowadzonego przez Fundację Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover, jednego z największych tego typu programów w Europie.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdroDo tej pory Zintegrowaną Opieką Indywidualną objęto 145 uczniów. Docelowo Fundacja chce przebadać w Gdyni 6 tysięcy uczniów pierwszych klas wszystkich 23 gimnazjów, w ciągu kolejnych trzech lat. A wszystko po to, by już w tym wieku zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych wynikających najczęściej z braku ruchu i nieprawidłowego żywienia.

Gdyńskie Gimnazjum nr 13 zostało oficjalnie szkołą PoZdro!, źródło: www.po-zdro.plCelem Programu „PoZdro!" jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych z Gdyni poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2) i innych chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, czy podwyższony poziom cholesterolu oraz, co niezwykle istotne, podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. badań wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i skład ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem programu jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką.

Gdyńskie Gimnazjum nr 13 zostało oficjalnie szkołą PoZdro!, źródło: www.po-zdro.plBadania przesiewowe w gdyńskich szkołach trwają od połowy marca. Zgodnie z planem mają zakończyć się w czerwcu. Kolejna edycja badań nowego rocznika pierwszych klas gimnazjalnych rozpocznie się na przełomie września i października w roku szkolnym 2014/2015.

W ciągu dwóch miesięcy udało się zbadać już kilkanaście procent uczniów z planowanej grupy, głównie dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorami szkół i rodzicami dzieci, którzy musieli wyrazić zgodę na badania. To nas bardzo cieszy i chcemy z równą determinacją kontynuować naszą pracę, by w efekcie doprowadzić do poprawy stanu zdrowia u tych młodych ludzi. Wiemy już, że niemała grupa wymaga indywidualnej opieki prowadzonej przez czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa i trenera" - wyjaśnia Marcin Radziwiłł, prezes zarządu Fundacji Medicover.

Pierwszą szkołą, objętą Programem „PoZdro!" jest Gimnazjum nr 13 w Chyloni. Już na początku marca przed budynkiem szkoły pojawiło się graffiti z informacją o programie. Placówka ta od samego początku była bardzo zaangażowana w jego realizację.

PoZdroMamy u nas 140 pierwszoklasistów. Nie mieliśmy żadnego problemu z uzyskaniem zgody od rodziców na badania. Uczniowie tym chętniej do nich przystępowali, im częściej dowiadywali się, że trwa to bardzo krótko i jest całkowicie bezbolesne. Program jest niezwykle potrzebny, bo do tej pory nie mieliśmy żadnych danych o skali potencjalnych zagrożeń dla zdrowia u dzieci w naszej szkole. Dla każdego rodzica to jest niebywała możliwość, aby potwierdzić, że dziecko jest zdrowe i otrzymać raport stanu zdrowia" - mówi Bogumiła Dybowska, wicedyrektorka Gimnazjum nr 13.

o cukrzycy

Istnieje ryzyko, że dzieci urodzone po 2000 roku będą żyły krócej niż ich rodzice. Jest to pierwszy raz w dziejach ludzkości kiedy cywilizacja zagraża a nie pomaga. Świat w którym funkcjonujemy nam nie sprzyja, środowisko jest zanieczyszczone, produkty spożywcze przetworzone, kaloryczne mało wartościowe, mamy mało ruchu i dodatkowo brakuje nam wiedzy jak sobie pomóc.
Z najnowszych opracowań wynika że w krajach Unii Europejskiej 26 milionów dzieci cechuje nadwaga zaś ok. 6,4 miliona otyłość. W wielu krajach uprzemysłowionych odsetek dzieci z nadwagą i otyłością sięga obecnie 20-30 %. W Stanach Zjednoczonych częstość otyłości wśród nastolatków uległa podwojeniu w okresie zaledwie kilkunastu lat. Szacuje się że w krajach Unii Europejskiej rokrocznie przybywa ponad 1,3 miliona dzieci z nadwagą i ok. 300 000 z otyłością. W Polsce nadwaga i otyłość występują u ponad połowy społeczeństwa (50-60 % osób dorosłych oraz u około 15-20% dzieci i młodzieży).
Lekarze podkreślają, że towarzyszące otyłości w wieku dziecięcym zaburzenia metaboliczne zazwyczaj są obecne także w wieku dorosłym i zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy oraz wczesnego występowania chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto osoby otyłe bywają w różny sposób piętnowane i dyskryminowane, zarówno w wieku dziecięcym i młodzieńczym, jak i w wieku dorosłym.

Zjawisko to przyczynia się do obniżenia własnej oceny, satysfakcji z życia oraz jakości życia zależnej od zdrowia. Aby uniknąć nadwagi i otyłości warto zadbać o profilaktykę. W przypadku występowania nadmiaru masy ciała powinna być ona prowadzona od wczesnych lat przedszkolnych i szkolnych. Jest  to możliwe przez propagowanie prawidłowego modelu odżywiania oraz regularnej aktywności fizycznej  u dzieci. Działania profilaktyczne powinny objąć cała rodzinę i środowisko dziecka. Z tego powodu  w profilaktyce i leczeniu otyłości, cukrzycy, szczególnie typu 2 ważny udział ma personel pedagogiczny przedszkoli i szkół. Na to czy zachorujemy czy nie mamy wpływ od 50% do 70% czynników za które sami jesteśmy odpowiedzialni.

Szczegółowe informacje o programie PoZdro i jego przebiegu znajdują się na stronie: www.po-zdro.pl/.

PoZdro! Infolinia: 500 900 777 (czynny od wtorku do piątku w godz. 12-20, w soboty od 10-14).

ikona