1149 (749) 2014-05-30 - 2014-06-05

Zapisy do...

11-12 Hufiec Pracy ogłasza zapisy
- młodzieży do klas I, II, III gimnazjalnych na rok szkoleniowy 2014/2015 r. z przyuczeniem zawodowym (pomoc w wyborze szkoły zawodowej). Składanie podań w sekretariacie. ul. Śląska 53 (budynek Gdynia House) V piętro. Informacje pod nr tel. 58 661 30 26, 502 857 885;
- na kształcenie zawodowe w systemie kursowym dla osób niepełnoletnich z ukończonym gimnazjum lub niepełnym zawodowym. Kształcenie zakończone jest uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Kształcenie w zawodach rzemieślniczych, tj.: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, lakiernik samochodowy, mechanik samochodowy, dekarz, złotnik - jubiler, murarz, stolarz, tapicer, elektromechanik, krawiec, florysta, kamieniarz, monter - elektryk, ślusarz i inne.
W trakcie odbywania praktyk zawodowych uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.
Szczegółowych informacji udziela 11-12 Hufiec Pracy, ul. Śląska 53, lub pod nr telefonów 58 661 30 26, 502 857 885 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
***
Dyrektor Zespołu Szkół nr 11, w tym Szkoły Podstawowej nr 43, ul. Porębskiego 21, przypomina o zapisach na rok szk. 2014/2015 do klas pierwszych dzieci sześcio i siedmioletnich oraz do oddziałów przedszkolnych dzieci pięcio i sześcioletnich. Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 do 15.00.
Informacje telefoniczne 58 625 57 09.
***
Przedszkole MALI SAMARYTANIE prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2014/15. W grupach wiekowych dzieci 2.5-5 lat w placówce na Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Przedszkole dysponuje komfortowymi warunkami. Ogólna liczba dzieci 30. Czesne 450 zł. Zajęcia dodatkowe ćwiczenia logopedyczne, muzyka, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Język angielski codziennie, nowoczesne metody edukacji przedszkolnej.
Tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, e-mail: fundacja@samarytanie.pl.
Strona internetowa: www.mali.samarytanie.pl.
***
Dyrektor, grono pedagogiczne i dzieci Szkoły Podstawowej nr 40 im. ż.w. Karola Olgierda Borchardta (ul. Rozewska 33), zapraszają dzieci wraz z rodzicami na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 2 czerwca 2014 r. w godz. 9.00 - 13.00.
W programie: przedstawienie pt. „Kopciuszek", „Recital włoski", zajęcia otwarte, gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia plastyczne dla najmłodszych.
Strona internetowa: www.sp40gdynia.pl.