1151 (751) 2014-06-13 - 2014-06-19

Comenius w Zespole Szkół nr 7

Zespół Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej od września 2012 roku bierze udział w realizacji programu Comenius pt. „ Europejska Młodzież. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość" wspólnie z 6 szkołami partnerskimi z Danii, Niemiec, Węgier, Słowenii, Włoch i Portugalii.
W dniach od 5 do 9 maja 2014 r. odbyło się VI Spotkanie projektowe „Debata na temat: Problemy Europejskich Nastolatków" w Bragancy w Portugalii. Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych nad jednym wylosowanym problemem: uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków, internetu oraz problem wandalizmu i przemocy. Każda grupa opracowała przy użyciu technologii informacyjnej własną broszurkę, opisującą symptomy danego problemu oraz sposoby jego rozwiązania.
ZS 7 reprezentowali uczniowie gimnazjum Monika Figurska, Karolina Nowak i Kamil Musiał. Praca w grupach dała uczniom możliwość wymiany poglądów w języku angielskim na temat ważnych problemów nastolatków. To było ostatnie spotkanie projektowe programu Comenius w ZS 7 w Gdyni.