Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1151 (751) 2014-06-13 - 2014-06-19

Gdyński Magiel Twórczy 2014

Gdyński Magiel Twórczy 2014W sobotę 14 czerwca 2014 roku w godz. 14.00 - 18.00 odbędzie się VI edycja „Gdyńskiego Magla Twórczego", którego celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną Gdyni poprzez prezentację szeroko rozumianej twórczości i umacnianie pozytywnych relacji społecznych.

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia oraz instytucje zaangażowane w działania na rzecz osób niepełnosprawnych i gdyńskie szkoły specjalne będą miały okazję do zaprezentowania swojej działalności, twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej.  
 
Gdyński Magiel Twórczy 2013, fot. materiały prasowe MOPS w GdyniPodczas imprezy odbędą się gry, zabawy, konkursy z nagrodami. Jak co roku będzie można wziąć udział w pakiecie gier plenerowych, w których zarówno młodsi jak i starsi uczestnicy znajdą coś dla siebie. 
Ważnym elementem „maglowania" będzie kiermasz twórczości gdyńskich organizacji pozarządowych, gdzie oprócz zakupu oryginalnych i niespotykanych przedmiotów, będzie można zapoznać się z ofertą placówek skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.


Gdyński Magiel Twórczy 2013, fot. materiały prasowe MOPS w GdyniImprezę zakończy występ finalistki tegorocznej edycji X FACTOR - DARII ZAWIAŁOW.
 
Organizatorem „Gdyńskiego Magla Twórczego" jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni - Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zespołem ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, gdyńskimi Warsztatami Terapii Zajęciowej, Urzędem Miasta Gdynia, Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka Gdynia, Gdyńskim Klubem Motorowym „Bałtyk", gdyńskimi służbami mundurowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami.
 
Gdyński Magiel Twórczy 2013, fot. materiały prasowe MOPS w GdyniPrzygotowano trzy konkursy główne:
  • Konkurs gier i zabaw - polega na udziale we wszystkich zorganizowanych podczas imprezy grach i uzbieraniu wszystkich pieczątek na karcie uczestnika. O godzinie 17:45 ze wszystkich oddanych kart wylosowna zostanie nagroda główna i 4 nagrody pocieszenia.
  • Konkurs przedmaglowy - polega na wypowiedzi pisemnej na temat integracji. Celem „Gdyńskiego Magla Twórczego" jest integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Trójmiasta. A jakie są Twoje pomysły na integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Twojego miasta? Najciekawsze wypowiedzi zostaną nagrodzone podczas imprezy o godz. 17.50. Odpowiedzi można wysyłać na adres e-mail: d.nowak@mopsgdynia.pl z dopiskiem „konkurs przedmaglowy".
  • Konkurs fotograficzny - konkurs ma charakter otwarty, a tematyka dotyczy tegorocznej edycji Magla. Chwytajcie aparaty w ręce i róbcie fascynujące zdjęcia podczas imprezy. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa będą dostępne podczas imprezy.
Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.
Gdyński Magiel Twórczy 2013, fot. materiały prasowe MOPS w Gdyni Gdyński Magiel Twórczy 2013, fot. materiały prasowe MOPS w Gdyni
fot. materiały prasowe MOPS w Gdyni
Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.