1151 (751) 2014-06-13 - 2014-06-19

Podziękowanie

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni składa serdeczne podziękowania rodzicom, uczniom oraz nauczycielom, którzy z zaangażowaniem włączyli się w przygotowania i organizację szkolnego festynu. Szczególne wyrazy podziękowania składa na ręce dyrektora ZS nr 15, Bogdana Zajdzińskiego, za użyczenie sceny, Ryszarda Marcinkiewicza, właściciela firmy MARBUD, za bezpłatny przewóz sceny, Waldemara Landowskiego, właściciela firmy PRESTO, za bezpłatne użyczenie stołów, ław i parasoli.
Wyrazy podziękowania kierujemy także do tegorocznych sponsorów - firm AVIVA, GENERALI, kwiaciarni RÓŻA, sklepu papierniczego TRUSKAWKA oraz salonu fryzjerskiego VERTICO.
Dziękuje również mieszkańcom Gdyni, którzy wzięli udział w Święcie Szkoły.
***
Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, prowadzące Świetlicę Socjoterapeutyczną „Światłowcy" przy ul. Żeglarzy 5, serdecznie dziękuje Akademii Marynarki Wojennej, Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Dzielnicowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nr 2, Świetlicy Socjoterapeutycznej Kreatywni, Społecznym Instruktorom Młodzieżowym PCK Trójmiasto, Klubowi Sportowemu Movement za włączenie się w zainicjowany przez organizację „Dzień Dobrego Sąsiada", który odbył się 30.05.2014 na Oksywiu Dolnym.
Dziękujemy również wolontariuszom i młodzieży, która spontanicznie dołączyła pomagając w różnych działaniach.
Słowa wdzięczności kierujemy także do sponsorów m.in. Studiu Dziecięcej Aktywności Makaraka, firmie Lodmor, przyjaciół oraz mieszkańców za obecność, aktywność, zainteresowanie i wspólną zabawę. Inicjatywa została zgłoszona do Gdańskich Dni Sąsiadów.