1151 (751) 2014-06-13 - 2014-06-19

Zostań liderem Szlachetnej Paczki

Co roku w całej Polsce kilkuset liderów organizuje projekt Szlachetna Paczka. Każdy z nich kieruje zespołem wolontariuszy i niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją.
Tylko w 2013 r. Szlachetna Paczka dotarła do 17 684 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 70 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie - osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Łączna liczba zaangażowanych w projekt - wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie - sięga ponad 617 tys. osób.
SZLACHETNA PACZKA 2014 otwiera rekrutację liderów. Zaprasza do:
- organizacji w miejscowości lub dzielnicy zamieszkania projektu SZLACHETNA PACZKA,
- rekrutacji wolontariuszy,
- zarządzania pracą wolontariuszy,
- współpracy z instytucjami takimi jak szkoły, parafie, ośrodki pomocy społecznej w celu pozyskania adresów rodzin w potrzebie,
- dbania o jak najlepszą pomoc rodzinom w potrzebie,
- organizacji zaplecza technicznego projektu (np. magazynu, transportu).
Zgłoszenia do 15 czerwca 2014 r. na stronie internetowej: www.superw.pl