1153 (753) 2014-06-27 - 2014-07-03

Bezpłatny kurs pierwszej pomocy

Rada Dzielnicy Dąbrowa oraz Stowarzyszenie KrewAktywni zapraszają na bezpłatny kurs udzielania pierwszej pomocy. Kurs trwa 12 godzin zegarowych i jest bogaty w ćwiczenia praktyczne. Podczas zajęć omawiane będzie m.in. postępowanie podczas wypadków komunikacyjnych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, użycie defibrylatora AED, postępowanie podczas oparzenia, odmrożenia, zatrucia, napadu padaczki, udaru, cukrzycy, zawału, zadławienia, opatrywanie ran i złamań.

Najbliższe terminy:
- 28 - 29 czerwca w godz. 9.00 - 15.00 (2x6 h),
- 12 - 13 lipca w godz. 9.00 - 15.00 (2x6 h).

Formularz zgłoszeniowy

ikona