1153 (753) 2014-06-27 - 2014-07-03

Senioralna Szkoła Prawa

Stowarzyszenie Ovum rozpoczęło działania projektu „Senioralna Szkoła Prawa" dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
To projekt adresowany do seniorów z Trójmiasta i gmin ościennych, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę z zakresu przepisów i stosowania prawa. Osoby po 60. roku życia będą mogły wziąć udział w szkoleniach:
- podstawowe terminy prawne, prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, testamenty, zapisy windykacyjne, polecenia i zapisy, zachowek, niegodność dziedziczenia i wydziedziczenie), prawo cywilne (darowizny, dożywocia, odwrócona hipoteka).
- podstawowe terminy prawne, prawo spadkowe (długi spadkowe, odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia), prawo rodzinne (przemoc, alimentacja na rzecz rodziców), prawo cywilne (odwrócona hipoteka, odwołanie darowizny) i wychodzenie z długów.
- podstawowe terminy prawne, prawa pacjenta, prawa konsumenta, zawiadomienie o przestępstwie składane do organów ścigania, podstawowe wiadomości z zakresu ubezpieczeń społecznych, bezpieczne zaciąganie zobowiązań finansowych.
Ilość szkoleń uzależniona będzie od potrzeb i zainteresowania osób starszych a tematyka na bieżąco aktualizowana. Przewidziane są także konsultacje indywidualne.
Stowarzyszenia Ovum zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, kluby i domy seniora, które zainteresowane byłyby przeprowadzeniem szkoleń i udzieleniem konsultacji dla ich członków i podopiecznych.
Szkolenia i porady są bezpłatne.

ikona