1153 (753) 2014-06-27 - 2014-07-03

Zapisy do...

Niepubliczne przedszkole „Świat Smyka", w Chyloni, ul. Rozewska 25-29, wpisane do rejestru placówek niepublicznych ogłasza zapisy na nowy rok przedszkolny 2014/2015 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W ramach pobytu dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z: j. angielskiego, informatyki, plastycznych, tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy pod nr tel. 605 29 07 69 lub na miejscu w placówce. Strona internetowa: www.swiatsmyka.pl
***
Przedszkole Mali Samarytanie prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2014/15 w grupach wiekowych dzieci 2,5-5 lat w placówce na Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Ogólna liczba dzieci 30. Czesne 450 zł. Zajęcia dodatkowe: ćwiczenia logopedyczne, muzyka, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Język angielski codziennie, nowoczesne metody edukacji przedszkolnej. Tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, e-mail fundacja@samarytanie.pl. Strona: www.mali.samarytanie.pl
***
Katolickie Przedszkole „Anioła Stróża" prowadzone przez Siostry Anielanki przy ul. bpa Pelczara 25 na Wiczlinie, przyjmuje zapisy dzieci od 2,5 do 5 lat na rok 2014/2015. W ramach czesnego religia, rytmika, język angielski, język włoski, profilaktyka logopedyczna. Informacje szczegółowe można znaleźć na stronie www.anielanki.info.pl/przedszkole/ 
Kontakt: 604 795 050.
***
Gdyńskie Zaoczne Ogólnokształcące Liceum dla Dorosłych prowadzi zapisy do wszystkich klas, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Adres: 81 - 067 Gdynia, ul. Morska 192. Tel. 58 623 06 33 lub 666 856 410.
***
Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu na Oksywiu, ul. Śmidowicza 49, tel. 58 625 38 59, www.zsrih.gdynia.pl, prowadzi zapisy absolwentów gimnazjum do czteroletniego technikum usług fryzjerskich (Technikum nr 3) i zasadniczej szkoły zawodowej (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 ) w zawodzie: sprzedawca i fryzjer - nauka trwa 3 lata. Uczniowie klas zasadniczych otrzymują od pracodawcy wynagrodzenie za naukę zawodu. Szkoła współpracuje z pracodawcami, Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, ze znanymi salonami fryzjerskimi i kosmetycznymi. Uczniowie świadczą nieodpłatne usługi fryzjerskie dla podopiecznych domów opieki i hospicjum.
***
Centrum Kształcenia Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej zaprasza na letnie, intensywne kursy języka francuskiego na poziomie podstawowym oraz dla pragnących doskonalić znajomość j. francuskiego na kurs zaawansowany z lektorem francuskim. Kursy rozpoczynają się 30 czerwca. Informacje i zapisy w sekretariacie: ul. Starowiejska 54/4, w godz. od 16.00 do 19.30 lub telefonicznie 58 621 91 15 i pocztą elektroniczną, e-mail: tppfgdynia@poczta.onet.pl.

ikona