1155 (755) 2014-07-18 - 2014-07-31

Lokalizacja gdyńskich wybiegów dla psów - sondaż

Zapraszamy mieszkańców Gdyni do zgłaszania uwag i opinii w sprawie lokalizacji na terenie naszego miasta wybiegów dla psów.

Zaproponowane lokalizacje wybiegów uwzględniają zainteresowanie mieszkańców Gdyni utworzeniem ogólnodostępnych miejsc przeznaczonych do rekreacji z psem, gdyż dwa spośród trzech planowanych wybiegów zostały zgłoszone jako projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego (jednak nie uzyskały wymaganego poparcia). Wybiegi wytypowano rejonach miasta z dużą liczbą mieszkańców, z uwzględnieniem potrzeb posiadaczy psów, lokalnych uwarunkowań i infrastruktury.

Planowane lokalizacje wybiegów gwarantują zachowanie zasad bezpieczeństwa i komfortowe współdzielenie przestrzeni publicznej.

Propozycje lokalizacji wyszczególnione zostały na planie dostępnym na stronie:

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=z7VOKuQZyQps.kdQyPgsjpyRI.

Opinie i uwagi związane z proponowanymi lokalizacjami wybiegów należy przesyłać do 28 lipca 2014 r. na adres pies@gdynia.pl.

Uwagi i opinie można też kierować korespondencyjnie na adres:

Wydział Środowiska,

al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,

81-382 Gdynia.