1155 (755) 2014-07-18 - 2014-07-31

Podziękowania

Centrum Integracja w Gdyni Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji składa serdeczne podziękowania firmie Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA w Gdyni za wsparcie piątej edycji spotkań z udzielania I pomocy, pod nazwą „Bezpiecznie na wakacjach, czyli gdzie możemy się kąpać oraz jak udzielić pierwszej pomocy”. Celem wspólnych działań było podniesienie świadomości mieszkańców Trójmiasta na temat bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą. Istotne jest, iż nabyte umiejętności i przyswojona wiedza są przydatne nie tylko nad wodą, ale i na drodze, w pracy, szkole, wszędzie tam, gdzie pierwsze minuty są decydujące o życiu człowieka, który uległ wypadkowi. Z tegorocznej edycji szkolenia skorzystało łącznie 118 osób. Dziękujemy.

***

Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, prowadzące Świetlicę Socjoterapeutyczną „Światłowcy” przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni, serdecznie dziękuje Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. za podarowanie grilla, który służyć będzie podczas imprez lokalnych mających na celu integrację środowiska.