1156 (756) 2014-08-01 - 2014-08-07

Gdynia w fotografii - XIV edycja konkursu

Trwa XIV edycja konkursu „Gdynia w fotografii" - tym razem pod hasłem „Ulubione szlaki spacerowe gdynian"!
Do udziału w konkursie fotograficznym zapraszamy wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić życie mieszkańców i piękno naszego miasta. Tegoroczna edycja ma na celu pokazanie tras i miejsc w Gdyni, które najchętniej wybierają mieszkańcy, spacerując w wolnym czasie. Oczekujemy zdjęć nie tyko ze szlaków ogólnie uczęszczanych, jak Bulwar Nadmorski czy molo orłowskie, ale również fotografii miejsc mniej znanych.

Należy podać tytuły zdjęć oraz nazwy miejsc, które przedstawiają.

Prace można składać do 7 listopada 2014 r. we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie Gdyni.
Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na stronie: www.mbpgdynia.pl
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela (w godz. 8.00 - 16.00) Dział Instrukcyjno-Metodyczny Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika), tel. 58 622 44 31, e-mail: dim@mbpgdynia.pl.

ikona