1156 (756) 2014-08-01 - 2014-08-07

Zbiórka publiczna

Komitet Rodziców Zespołu „Elka" z siedzibą przy ul. Krótkiej 12/5 w Gdyni przeprowadził na terenie Gdyni w okresie od 23.04.2014 r. do 5.07.2014 r. zbiórkę publiczną na podstawie decyzji nr SLS.5311.13.2014 z dnia 22.04.2014 r. z przeznaczeniem zebranych środków na zakup strojów związanych z wyjazdem na mistrzostwa Europy Cheerleaders w Manchesterze. Zebrana kwota to 2.698,98 zł.

ikona