Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1161 (761) 2014-09-12 - 2014-09-18

PFP szkoli i pomaga zdobyć fundusze na rozwój

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli firm zainteresowanych zdobyciem preferencyjnego kredytu z funduszy europejskich (Inicjatywa JEREMIE) na rozwój swojej działalności. Są to środki na wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł. a jej spłatę można rozłożyć na maksymalnie 60 miesięcy. Firmy mogą ubiegać się o pożyczki na cele inwestycyjne (np. zakup samochodu, nieruchomości, maszyn, wyposażenia, remont itp.)

Pożyczki udzielane są na warunkach preferencyjnych - oprocentowanie kształtuje się na poziomie od 0 do 5% a opłata manipulacyjna wynosi 0 zł. Czas trwania oferty jest ograniczony.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości organizuje także bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa. Najbliższe przygotowane wspólnie z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni odbędą się 6 i 7 października 2014. Tematy szkoleń to odpowiednio „Prawno podatkowe aspekty handlu w sieci e-sklep" oraz „Dyscyplina finansowa w działalności gospodarczej, ulga na złe długi, korekta kosztów w teorii, praktyce i orzecznictwie" Następne szkolenia będą przeprowadzone w listopadzie 2014 r. - 18 listopada tematem szkolenia będzie „Podatkowa księga przychodów i rozchodów, teoria + warsztaty" a 19 listopada „Poznać i zrozumieć VAT".

Szczegółowe informacje można uzyskać w gdyńskim oddziale Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, który mieści się przy ul. Morskiej 509, pokój 5 (1 piętro) lub telefonicznie pod numerem: 58 620 96 09.