Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1162 (762) 2014-09-19 - 2014-09-25

W Gdyni ruszyła druga edycja programu PoZdro!

PoZdroRozpoczęła się druga edycja akcji „PoZdro!". To jeden z największych programów profilaktycznych w Europie, prowadzony przez Fundację Medicover. Gdynia została wybrana do jego realizacji jako pierwsze miasto w Polsce. Uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych objęci zostaną Kompleksową Analizą Zdrowotną, która pozwoli określić stan zdrowia młodzieży, pod kątem ryzyka zachorowania na cukrzycę. W pierwszej edycji programu, która trwała od marca do czerwca tego roku, badaniami przesiewowymi objęto 1045 uczniów ze wszystkich państwowych gdyńskich gimnazjów.
 

Od marca do czerwca tego roku 1045 uczniów (55% populacji) klas pierwszych z wszystkich  23 gdyńskich gimnazjów zostało przebadanych pod kątem występowania czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. Badania wykonano w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!", prowadzonego przez Fundację Medicover, we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover.
 
Cieszymy się bardzo, że realizacja projektu, obudowanego zarówno informacją dla rodziców, uczniów jak i szkół rozpoczęła się w Gdyni. Z początkiem nowego roku szkolnego rusza się kolejny etap i mamy nadzieję, że przyłączy się do niego jeszcze większa liczba uczniów - mówi Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni. Program buduje wiedzę na temat dbałości o własne zdrowie, pokazuje ryzyko złych nawyków żywieniowych, a nowością drugiej edycji jest rozszerzenie jego formy na całą rodzinę - dodaje.
 
Gdyńskie szkoły i samorząd otrzymały już raporty, w których znalazły się szczegółowe informacje, dotyczące wyników badań przesiewowych, pomocne w planowaniu działań w ramach szkolnych programów promocji zdrowia.
 
Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji Programu, wskazują, że:
- Nadwaga i otyłość występują u 22% przebadanych nastolatków.
- Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 16,1% jego uczestników.
- Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 65% badanych.
- Nieprawidłową postawę ciała ma 68,8% badanych.
- Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,3% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty.
                 
Do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI) zakwalifikowało się 180 uczniów, czyli 17,2% ze wszystkich przebadanych. Młodzież ta znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 oraz inne choroby cywilizacyjne. Po zaledwie dwóch spotkaniach z zespołem specjalistów Fundacji Medicover, 83% uczestników stwierdziło poprawę samopoczucia.
 
Po pilotażowych badaniach w Gdyni, Fundacja Medicover w październiku tego roku,  planuje rozpoczęcie Programu „PoZdro!" w wybranych dzielnicach Warszawy, a w 2015 roku - w kolejnych dwóch miastach w Polsce.
 
„Wyniki badań uświadamiają nam, że wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym występuje poważne ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i inne choroby cywilizacyjne. Wynika to przede wszystkim ze złej diety i braku aktywności fizycznej. W wieku 12-14 lat kształtują się nawyki żywieniowe i jest to najwyższa pora na to, by odwrócić niekorzystne tendencje. Dlatego zaprosiliśmy 180 uczniów do udziału w bezpłatnej, dwuletniej inicjatywie Zintegrowanej Opieki Indywidualnej, prowadzonej przez czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa i trenera, a ich rodziny do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych. Zależy nam na tym, by we właściwym momencie wyeliminować ryzyko zachorowania na groźne choroby i na poprawie stanu zdrowia uczestników Programu" - mówi Marcin Radziwiłł, prezes zarządu Fundacji Medicover.
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym przedstawiającym przebieg Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (KAZ) na www.po-zdro.pl oraz historię Grzegorza, który wraz ze swoją rodziną całkowicie odmienił swój styl życia.

//www.youtube.com/v/-lWf10cTZEY
 
Celem programu „PoZdro!" jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem programu jest przeprowadzenie szkoleń w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną. Przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla rodzin objętych tą opieką. W Gdyni, Fundacja Medicover chce przebadać 6 tysięcy uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w ciągu trzech lat. 
 
„PoZdro!" jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Gdynia została wybrana przez Fundację Medicover, jako pierwsze miasto w Polsce, w którym jest realizowany program ze względu na doskonałą współpracę z tutejszym samorządem, od wielu lat zaangażowanym w różne kampanie prozdrowotne i prospołeczne. 
 
Fundacja Medicover realizuje program „PoZdro!" z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover - Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick'ów o nazwie AF Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej. 
  
"PoZdro" jest kolejnym z programów profilaktycznych, które decydować mają o zdrowiu młodych gdynian. Przypomnijmy pilotażowy w skali wielkich miast program szczepień dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, który w 2008 roku finansowany był z budżetu miasta.   

ikona