Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1163 (763) 2014-09-26 - 2014-10-02

Laboratorium PPNT Gdynia będzie namnażać torfowce w warunkach in vitro

W Laboratorium PPNT ruszyły prace przy III etapie projektu pt. Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego. „Namnażanie torfowców w warunkach in vitro w celu reintrodukcji na zdegradowane torfowiska wysokie." Co kryje się pod tą długą i tajemniczą nazwą?

We wchodzącym w skład Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia Laboratorium opracowywana jest metoda szybkiego namnażania i przywrócenia w miejsce bytowania rosiczek i mchów torfowców. To dzięki tym działaniom zwiększy się populacja tych chronionych gatunków na terenie naszego województwa.

Pierwszym krokiem będzie pozyskiwanie materiału, a więc fragmentów roślin w ich naturalnym środowisku. Następnie zostanie on poddany analizie i wprowadzony do hodowli w warunkach in vitro w Laboratorium PPNT. Gdy nowopowstałe rośliny odpowiednio urosną, wówczas zostaną wsadzone w rejonie Czarnego Bagna (Słowiński Park Narodowy). Prace prowadzone na tym zdewastowanym obszarze, zwiększą różnorodność genetyczną i odtworzą populacje roślin, które kiedyś na nim występowały. A dlaczego mokradła są tak ważne dla ekosystemu?

Choć czasem ich nie doceniamy, to moczary zapobiegają suszom, pożarom i powodziom oraz przyczyniają się do oczyszczania wód. Co ciekawe, magazynują więcej dwutlenku węgla niż lasy, a do tego występują na nich ogromna różnorodność gatunków roślin i zwierząt. Prawidłowe użytkowanie tych terenów może pozwolić na uniknięcie kryzysu w dostępie do wody słodkiej na świecie.
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Termin jego zakończenia planowany jest na grudzień 2016.
Więcej informacji: http://www.ppnt.pl/.