1163 (763) 2014-09-26 - 2014-10-02

Uwaga - sprzedawcy napojów alkoholowych!

30 września 2014 r. upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r. Wpłaty można dokonać w kasie UM lub na konto w NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni:
Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045. 
W przypadku dokonywania przelewu należy podać:
- tytułem - III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkohol;
- nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- adres punku sprzedaży napojów alkoholowych;
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. od 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku) lub przesłać mailem na adres: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl.