1164 (764) 2014-10-03 - 2014-10-09

Gdynia Classica Nova

Od siedemnastu lat, jesienią, mury gdyńskich kościołów rozbrzmiewają muzyką klasyczną. W tym roku dzieła mistrzów będzie można usłyszeć nie tylko w świątyniach, ale również w Muzeum Miasta Gdyni i Teatrze Miejskim. Do 18 października trwa bowiem święto gdyńskich melomanów - festiwal Gdynia Classica Nova.

Więcej na stronie z propozcyjami Centrum Kultury w Gdyni. Szczegółowy program kolejnych festiwalowych weekendów będziemy zamieszczać sukcesywnie.