1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Trzecie śniadanie: o poradnictwie obywatelskim

W sobotę, 8 listopada 2014 r. w godz. 12.00-14.00 Gdyńska Reja zaprasza na osiemnaste Trzecie Śniadanie, tym razem w Biurze Porad Obywatelskich przy ul. Traugutta 2.
Tematem spotkania będzie poradnictwo obywatelskie. Goście specjalni - szefowe Stowarzyszenia „Ovum" Anna Szymańska i Fundacji Pomocy Prawnej Anteris Magdalena Kasprzyk.
Trzecie Śniadania to co miesięczne spotkania mające na celu integrację organizacji, wymianę informacji, poglądów, opinii, ułatwiające nawiązywanie partnerstwa oraz realizację wspólnych inicjatyw i projektów.
Spotkania mają formułę śniadań i ten sam przebieg: jedna godzina przeznaczona jest na integrację, druga na rozmowę na temat wcześniej zgłoszony przez NGO-sy oraz dzielenie się praktykami i doświadczeniami. Każde odbywa się w siedzibie innej organizacji, przy zaangażowaniu organizacji - gospodarza. Organizację Trzecich śniadań wspiera nieformalna grupa Gdyńska Reja.
Wydarzenie jest częścią projektu „Reja Gdynia jako miejsce wspierania i sieciowania gdyńskiego III sektora", realizowanego przez Fundację NADAKTYWNI w partnerstwie z Gminą Gdynia i przy wsparciu Gdyńskiej Rei. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Gminy Gdynia.

Wstęp wolny.

Informacji udziela Urszula Zalewska, tel. 693 780 510, e-mail: nadaktywni@gmail.com

ikona