Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1170 (770) 2014-11-14 - 2014-11-20

Dobre wiadomości nie tylko dla rowerzystów

Miasto Gdynia wspólnie z Nadleśnictwem Gdańsk wytycza leśne ścieżki rowerowe, wykonuje infrastrukturę w miejscach atrakcyjnych widokowo i przyrodniczo oraz znakuje trasy zgodnie ze standardami PTTK. Łączna ilość tras rowerowych na terenach leśnych w Gdyni wynosi ok 80 km, co razem z miejskimi drogami rowerowymi daje ponad 130 km ścieżek rowerowych.
Rowerem po gdyńskich lasachWłaśnie zakończyły się prace związane z poprawianiem nawierzchni leśnej drogi rowerowej (odcinek o długości ok. 600 m) łączącej Karwiny z Małym Kackiem, między ulicami Racławicką a Płocką. Na jej krańcach ustawione zostały szlabany uniemożliwiające wjazd samochodów. Stworzono nowe miejsce wypoczynku z infrastrukturą turystyczną przy skrzyżowaniu niebieskiego szlaku rowerowego oraz ścieżki przyrodniczej „Szlak wiewiórki" w leśnictwie Cisowa (leśna droga między Demptowem a Wiczlinem). Jest to piąte już takie miejsce w gdyńskich lasach - pozostałe znajdują się:
na parkingu leśnym - Cisowa; przy ciepłociągu - Witomino; przy estakadzie - tuż przy kładce; na Krykulcu - obok Kaczej.

Ponadto oznakowano na drzewach nowy szlak rowerowy- żółty, zaczynający się na Chwarznie w miejscu skrzyżowania niebieskiej trasy rowerowej oraz szlaków pieszych żółtego i czerwonego a kończący przy ul. Wiczlińskiej w dzielnicy Dąbrowa. Zdecydowano oznakować na drzewach ten konkretny fragment, ponieważ trasa kilkakrotnie przecina się i łączy ze szlakami pieszymi w różnych kolorach, co powodowało dezinformację rowerzystów.

Również odnowiono zniszczone oznakowanie czerwonego szlaku rowerowego na odcinku od ul. Swarzewskiej do zadaszenia turystycznego przy estakadzie.

Gdynia przygotowała też specjalną publikację „Rowerem po gdyńskich lasach - mapa lasów Gdyni i okolic". Wydawnictwo jest dostępne w Miejskiej Informacji, ale istnieje również wersja elektroniczna na stronie gdyniarowerem.pl i gdyniaturystyczna.pl. Rowerzyści znajdą tutaj przydatne informacje, o tym gdzie mogą jeździć rowerem i  gdzie w mieście znajdą serwisy rowerowe - mówi Tomasz Banel naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości w Gdyni.

Publikacja wydana w nakładzie 3 000 sztuk, dystrybuowana będzie nieodpłatnie miedzy innymi przy okazji miejskich imprez.

W bieżącym roku odnowione zostały także dwa szlaki piesze. Szlak „Zagórskiej Strugi" na odcinku Gdynia - Kleczkowski Młyn o długości 19,5 km oraz szlak „Źródło Marii" na odcinku Wielki Kack - Osowa o długości 6 km. Dodatkowo poddano renowacji pięć drewnianych tablic z przebiegiem szlaków.
Na wszystkie omówione wyżej działania w roku 2014 przeznaczono kwotę 128 426 zł.

mapa Rowerem po gdyńskich lasach do pobrania