Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1170 (770) 2014-11-14 - 2014-11-20

Grupy wsparcia

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na otępienia w tym na otępienie typu Alzheimer pod nazwą „Sami sobie" działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1, tel. 58 622 24 24 zaprasza 25 listopada o godz. 17.30 na comiesięczne spotkanie na temat opieki nad osobą chorą i wsparcia dla rodzin oraz opiekunów. Omawiane będą kolejne problemy zgłoszone na wcześniejszych spotkaniach grupy.
***
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 zaprasza osoby, którym bliski jest problem opieki nad osobami chorującymi na otępienie, w tym otępienie alzheimerowskie, do uczestnictwa w Grupie Wsparcia. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 listopada o godz. 16.00. Ponadto we wtorek, 24 listopada godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z pracownikiem socjalnym ŚDS pt. „Formy pomocy i aspekty prawne opieki nad osobą chorującą na otępienie". W programie spotkania przewidziane są następujące tematy: uzyskiwanie wsparcia finansowego, dostępna pomoc instytucjonalna, poradnictwo, przeprowadzanie procedury ubezwłasnowolnienia. Informacje można uzyskać pod nr tel. 58 622 36 03.