Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Akcja zima 2014 w Gdyni

Na razie mało kto o niej myśli, ale wiadomo, że prędzej czy później zaatakuje - zima. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłosił stan gotowości. W blokach startowych stoi już odpowiedni sprzęt, który ma zapewnić drożność wszystkich szlaków komunikacyjnych. Ulice, chodniki, ścieżki rowerowe i zatoczki parkingowe podzielone zostały na cztery kategorie. 
 
Zgodnie z umową, jaką  mamy podpisaną z pięcioma firmami i jednym konsorcjum reprezentowanym przez dwa podmioty, do sezonu zimowego 2014/2015, który potrwa do połowy kwietnia jesteśmy gotowi od początku listopada. Nawet było już parę dni kiedy w trakcie nocnych przymrozków podjęte zostały działania, które można określić prewencyjnymi - mówi Maciej Karmoliński, zastępca dyrektora ZDiZ w Gdyni.  W tym roku uruchomiliśmy nowy, dodatkowy numer alarmowy, pod którym mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie kwestie związane z utrzymaniem dróg - dodaje.
 
Telefon 58 76 12 080, o którym wspomina wicedyrektor czynny jest  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Dodatkowo, podobnie jak w latach poprzednich można zgłaszać się na całodobowy, bezpłatny numer telefonu gdyńskiej Straży Miejskiej 986.
 
Szacunkowo, walka z lodem i śniegiem kosztować będzie miasto około 16 mln złotych. W poprzednim sezonie zimowym 2013/2014 r., z planowanej pierwotnie sumy 20 milionów, ostatecznie wydano 12,1 mln zł. Wszystkie pojazdy dbające o utrzymanie miasta przejechały w okresie od listopada do połowy kwietnia około 70 tys. kilometrów.
 
Drogi na terenie Gdyni zostały podzielone na cztery kategorie utrzymania w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I), do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania - łącznie 436 km tras. Przejezdność ma zapewnić 35 pługo-posypywarek, w tym 28 wyposażonych w urządzenia solankowe, 2 pługi klinowe, 15 ciągników z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach i 1 ładowarka samojezdna.

Drogi na terenie Gdyni objęte zimowym utrzymaniem
 
Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest przez nw. firmy wykonujące usługi w poszczególnych rejonach miasta:
Rejon/część miasta
Ulice objęte utrzymaniem
Wykonawca
Rejon I (południowy) obejmujący Śródmieście, Działki Leśne i pozostałe dzielnice w kierunku do granicy miasta z Sopotem i Chwaszczynem:
 
Część AI:
drogi kategorii I i II w całym rejonie I
Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. i PRSP „Sanipor" Sp. z o.o., reprezentowane przez pierwszą z tych firm
Część BI:
drogi III kategorii w dzielnicach: Działki Leśne, Kamienna Góra, Śródmieście, Wzgórze św. Maksymiliana
Technika Sanitarna Sp. z o. o.
Część CI:
drogi III kategorii w dzielnicach: Orłowo, Redłowo
P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
Część DI:
drogi III kategorii w dzielnicach: Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack
PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
Część EI:
drogi III kategorii w dzielnicach: Chwarzno - Wiczlino, Witomino Leśniczówka, Witomino Radiostacja
P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
Część AIII:
Al. Jana Pawła II
Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j.
Rejon II (północny) obejmujący Grabówek, tereny przyportowe oraz pozostałe dzielnice w kierunku granicy z Rumią i Kosakowem.
 
Część AII:
drogi Is, I i II w całym rejonie II
P.T.H.U. JAGAN Jacek Kalinowski
Część BII:
drogi III kat. w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Pogórze, Obłuże, tereny przyportowe w Śródmieściu
PRSP „Sanipor" Sp. z o.o.
Część CII:
drogi III kat. w dzielnicach: Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo
PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
Część DII:
drogi III kat. w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Chylonia
PRSP „Sanipor" Sp. z o.o.
 
 
Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta, wszystkie utwardzone drogi dla rowerów oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, o łącznej powierzchni ok. 650 tys. m2 (w tym drogi rowerowe o długości ok. 50 km i ciągi piesze zlokalizowane na skwerach o łącznej powierzchni ok. 62,5 tys. m2), tj. ok. 4 % więcej w stosunku do sezonu ubiegłego. Do walki ze skutkami zimy zaplanowano  23 ciągniki z pługami i 8 samochodów ciężarowych.
 
Teren miasta podzielony został na sześć rejonów obsługiwanych przez firmy:
Rejon miasta
Obszar (dzielnice) objęte utrzymaniem
Wykonawca
Rejon "I"
Skwer Kościuszki, w tym Strefa Płatnego Parkowania
"PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna
Rejon "II"
Kamienna Góra, w tym Strefa Płatnego Parkowania
JAC-TOM Jacek Pieprzowski
Rejon "III"
Śródmieście, w tym Strefa Płatnego Parkowania, Wzg. Św. Maksymiliana
Przedsiębiorstwo Usługowe "CLEAN-BUD"
Rejon "IV"
Redłowo, Orłowo
Green Art. Acer Piotr Dettlaff
Rejon "V"
Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o.
Rejon "VI"
Działki Leśne, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o.
Rejon "VII"
ul. Morska (cała do granicy miasta), Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo
 
Green Art. Acer Piotr Dettlaff
Rejon "VIII"
Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły,
ul. J. Wiśniewskiego i tereny przyportowe w Śródmieściu
 
Green Art. Acer Piotr Dettlaff
 
Wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej i położonych przy głównych ciągach ulicznych oraz z miejsc postojowych i dojść do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu. Drogi rowerowe odśnieżane są równocześnie z ciągami pieszymi, w kolejności uzależnionej od ich znaczenia komunikacyjnego.  
 
Na koniec warto przypomnieć, że właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.) i właścicieli prywatnych posesji. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność. Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej. Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

ikona