1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Na zdrowie

Grupy Anonimowych Alkoholików spotykają się na mityngach w Gdyni przy ul. Traugutta9 ( Klub Abstynenta „KROKUS").
- poniedziałek - grupa „Arka", godz. 17.30, pierwszy poniedziałek miesiąca mityng otwarty;
- wtorek - grupa „Genesis", godz. 17.30, pierwszy wtorek miesiąca mityng otwarty;
- sobota - grupa „Panorama", godz.16.00, ostatnia sobota miesiąca mityng otwarty;
- niedziela - grupa „Spikerska", godz.10.00 (wszystkie mityngi otwarte).
Spis gdyńskich grup AA znajduje się na stronie: www.zatoka.aa.wizytówka.pl
Spis Grup Wspólnoty AA w Polsce Ogólnopolska strona BSK: www.aa.org.pl
Telefon kontaktowy AA czynny codziennie od godz. 16.00 do 22.00: 696 546 285.
Stowarzyszenia Abstynenta Klub „Krokus" zaprasza na indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci dysfunkcyjne oraz osoby doświadczające przemocy. Oferta publiczna realizowana jest dzięki wsparciu miasta Gdynia. Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci-specjaliści. Tel. czynny codziennie w godz.10.00 - 20.00: 507 524 710 (informacja oraz zapisy).
***
Szpital Morski im. PCK w Gdyni zaprasza na bezpłatne badanie profilaktyczne mammografia 2014. Program sponsorowany przez NFZ. Badanie przysługuje paniom urodzonym w latach 1945 - 1964, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie mogą być objęte kobiety ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową piersi. Rejestracja telefoniczna lub osobista od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00. Bliższe informacje można uzyskać bezpośrednio w Szpitalu Morskim im. PCK przy ul. Powstania Styczniowego 1 - Zakład Diagnostyki Obrazowej Gdyńskiego Centrum Onkologii - budynek nr 26, pokój 011b lub pod nr telefonu 58 72 60 428.
***
NZOZ „OKO" przy ul. Śląskiej 35-37, zaprasza w imieniu Prezydenta Miasta, mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry. Program jest skierowany do osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat i finansowany z budżetu gminy. W celu uzyskania dokładniejszych informacji lub rejestracji należy kontaktować się bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem 58 350 89 07. Strona internetowa: www.nzoz-oko.pl, zakładka „Aktualności". Placówka świadczy usługi z zakresu laseroterapii zmian cukrzycowych oczu, badania GDX, USG, FLA, pole widzenia oraz porady okulisty dziecięcego a także laryngologa w ramach NFZ.
***
Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie wartości, twoje życie jawi się jako problem nie do rozwiązania, skorzystaj z Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja jest postępującą chorobą, którą można powstrzymać.
Anonimowi Depresanci: http://grupaadgdynia.strefa.pl 
Grupy AD zapraszają:
- Grupa AD „Optymiści, ul. Św. Mikołaja, przy parafii św. Mikołaja", piątek, godz. 18.00,
- Grupa AD „Gdyńska Nadzieja", ul. Halicka 6A w kawiarence na tyłach kościoła (pomiędzy szkołą a kościołem) dojazd autobusem 152 „Sandomierska", wtorek godz. 17.00,
- Grupa AD „Radość" ul. Traugutta 9 (wejście na tyłach budynku CZP), niedziela godz. 13.00.
***
Poradnia Okulistyczna przy ul. Legionów 67 zaprasza pacjentów, mieszkańców Gdyni w wieku 45 - 55 lat na bezpłatne, profilaktyczne badania w zakresie wczesnego wykrywania jaskry finansowane przez miasto Gdynia. Rejestracja telefoniczna w godz. 10.00 - 14.00, tel. 502 115 725 lub osobiście w pok. 111.

ikona