Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

W Gdyni trwa Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (tzw. OZON). Odpady odbierane będą od mieszkańców przez specjalnie oznakowany samochód.
W trakcie zbiórki od mieszkańców odbierane będą następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych: drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor), resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach, rozpuszczalniki, pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie), środki ochrony roślin i owadobójcze, świetlówki, lampy rtęciowe, termometry, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, odczynniki chemiczne.
Uwaga! Odpady należy OSOBIŚCIE dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze. Zbiórka nie dotyczy odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku działalności gospodarczej.


21 listopada -
Kamienna Góra, Śródmieście,
Wzgórze Św. Maksymiliana
- godz. 8.30
- Gimnazjum nr 11, ul. Słowackiego 53 (postój od ul. Piotra Skargi),
- godz. 9.00 - SP nr 18, ul. Krasickiego 28,
- godz. 9.30 - III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1), ul. Legionów 27 (postój od ul. Tetmajera),
- godz. 10.00 - VI LO, ul. Kopernika 34,
- godz. 10.30 - SP nr 23, ul. Grottgera 19,
- godz. 11.00 - ZSB, ul. Tetmajera 65,
- godz. 11.30 - ZSO nr 6, ul. Hallera 9,
- godz. 12.00 - Gimnazjum nr 1, ul. 10 Lutego 26 (wjazd od ul. Starowiejskiej),
- godz. 12.30 - IX LO, ul. Żeromskiego 31,
- godz. 13.00 - SP nr 21, ul. Jana z Kolna 5,
- godz. 13.30 - 14.00 - X LO, ul. Władysława IV 58.

27 listopada 2014 r. -
Mały Kack, Orłowo, Redłowo
- godz. 8.30
- SP nr 13, ul. Halicka 8,
- godz. 9.10 - ZS nr 6, ul. Wrocławska 52,
- godz. 9.50 - Technikum Transportowe, al. Zwycięstwa 194,
- godz. 10.30 - ZSA-E, ul. Orłowska 57,
- godz. 11.10 - ZS nr 5, ul. Orłowska 27/33,
- godz. 11.50 - 12.30 - SP nr 34, ul. Cylkowskiego 5,

28 listopada -
Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack
- godz. 8.30
- SP nr 20, ul. Starodworcowa 36,
- godz. 9.10 - ZS nr 10, ul. Staffa 10,
- godz. 9.50 - ZS nr 13, ul. Chwaszczyńska 26,
- godz. 10.30 - SP nr 45, ul. Wiczlińska 33
- godz. 11.10 - 11.50 - ZS nr 14, ul. Nagietkowa 73.

ikona