1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Podsumowanie akcji „Sprzątanie Gdyni 2014”

Dzieci i młodzież z gdyńskich szkół posprzątały nasze miasto i przygotowały prace na konkurs plastyczny i literacki, którego ideą było pokazanie czym jest segregacja śmieci i dbałość o nasze środowisko. Akcja „Sprzątanie Gdyni 2014" jest lokalną odsłoną ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie świata", organizowanej już od ponad dwóch dekad! W tym roku wzięło w niej udział około 9500 podopiecznych z 54 placówek edukacyjnych. Wychowankowie podstawówek, gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych, a nawet przedszkoli zapełnili śmieciami 1728 worków, które ważyły łącznie niemal 5,5 tony!
Podczas tegorocznej edycji „Sprzątania Gdyni" nagrodzono szkołę, która zebrała największą ilość odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia uczestniczącego w akcji. Liderami klasyfikacji okazali się uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej - na każdego uczestnika akcji przypadły ponad 2 worki zebranych śmieci!
Tegoroczną edycję poszerzono także o konkurs, w dwóch kategoriach: plakat promujący segregację śmieci oraz gazetka szkolna na temat segregacji śmieci. Zgłoszono 96 plakatów i 3 gazetki szkolne (prace wykonało łącznie około 150 uczniów - część prac sygnowano kilkoma nazwiskami).
Komisja konkursowa stanęła przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych prac ze względu na wysoki poziom wykonawstwa, wyobraźnię autorów, jak i walory merytoryczne. W związku z tym komisja postanowiła przyznać więcej nagród - oprócz nagrody głównej trzy nagrody specjalne i dwa wyróżnienia - przy jednoczesnym obraniu za najważniejsze kryterium siły przekazu. Nagrodzone plakaty i gazetki szkolne przedstawiają w prosty sposób zasady segregacji i argumenty przemawiające za selektywna zbiórką odpadów.
Spośród zgłoszonych prac nagrodzono:
w kategorii plakat promujący segregację śmieci:
- Nagroda główna dla Niny Dikti i Klaudii Janowskiej z kl. 5b ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża przy Zespole Szkół nr 12;
- Nagroda specjalna dla Jakuba Lipki z kl. 1d ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców;
- Nagroda specjalna dla Piotra Zborowskiego z kl. 2c ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców;
- Nagroda specjalna dla Bartosza Foterka z kl. 6b ze Szkoły Podstawowej nr 42 przy Zespole Szkół nr 10 im. Królowej Jadwigi;
- Wyróżnienie dla Patrycji Dawidowskiej z kl. 3b z Gimnazjum nr 15 przy Zespole Szkół nr 10 im. Królowej Jadwigi;
- Wyróżnienie dla Ady Bogaczyk z kl. 5a ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 przy Zespole Szkół Sportowych;
w kategorii gazetka szkolna:
- Nagroda główna dla Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej.
Komisję ujął talent uczniów do przedstawiania alternatywnej wizji świata pozbawionego zachowań proekologicznych. Te wizje, często apokaliptyczne, wyrażone dość sugestywnie i przy pomocy intensywnych barw poruszają bez reszty. Z kolei nagrodzona gazetka szkolna zawiera próby twórczości literackiej uczniów Szkoły Podstawowej nr 26, które bez wątpienia są udane i zaciekawiają - aż proszą się o kontynuację!
Uwaga! Placówki edukacyjne, które zamierzają odebrać nienagrodzone prace, są proszone o uprzedni kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia dogodnego terminu: 58 669 84 76. Organizator skontaktuje się ze szkolnymi opiekunami autorów nagrodzonych prac w celu omówienia dalszych szczegółów, zwłaszcza publikacji plakatów i gazetki szkolnej.Nagroda główna w konkursie w ramach akcji „Sprzątanie gdyni 2014” w kategorii plakat promujący segregację odpadów dla Niny Dikti i Klaudi Janowskiej z kl. 5b ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża przy Zespole Szkół nr 12 w Gdyni.Nagroda główna w konkursie w ramach akcji „Sprzątanie gdyni 2014" w kategorii plakat promujący segregację odpadów dla Niny Dikti i Klaudii Janowskiej z kl. 5b ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. Obrońców Wybrzeża przy Zespole Szkół nr 12 w Gdyni.
http://www.smieciodnowa.pl/


Gazetka szkola


ikona