1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Pomogą w nauce

Fundacja „Liczy się każdy z nas" prowadzi zapisy dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej z Gdyni z niezamożnych rodzin na bezpłatne korepetycje z matematyki organizowane w ramach projektu „Zdobywamy Razem Świat" finansowanego z PO FIO 2014. Zgłoszenia zawierające numer kontaktowy do rodzica bądź opiekuna należy wysyłać na e-maila: liczysiekazdyznas@wp.pl lub można kontaktować się telefonicznie: 514 051 305.