1171 (771) 2014-11-21 - 2014-11-27

Spotkanie z olimpijczykami w SP 29

6 listopada odbyło się drugie spotkanie z olimpijczykami związanymi z Gdynią, zorganizowane przez Klub Olimpijczyka „Olimpik" przy Gdyńskim Towarzystwie Koszykówki. Tym razem gospodarzem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni. Gośćmi specjalnymi byli uczestnicy Olimpiad w Sydney, Atenach oraz w Pekinie. Katarzyna Dydek oraz Maciej Grabowski przybliżyli uczniom klas IV i V dyscypliny koszykówki oraz żeglarstwa.
Podziękowania za pomoc w przygotowaniu wizyty, nauczycielom wychowania fizycznego: Karolinie Sąsiadek-Wasilewskiej, Magdalenie Urban-Wiśniewskiej, u Krzysztofowi Rykała oraz Pawłowi Grabińskiemu.
Facebook: https://www.facebook.com/klubolimpijczykaolimpik

ikona